За мен

Д-р Даниела Пурчева има специалности по вътрешни  болести и кардиология. Работи в Интензивно кардиологично  отделение и в доболнична специализирана помощ. 

Опит

5000, Велико Търново, България, ул. Ниш 1
35962626841
Работи с осигурител