Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
35938606765
Завеждащ отделение по Кардиология
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител