За мен

Психолог към „МБАЛ Св. Панталеймон – Плевен“ . Оказва подкрепа на пациентите и техните близки, насочена към справяне с болестта, прогнозата и лечението, преодоляване на стресогенни ситуации и подобряване на общуването между медицинските специалисти, пациента и неговото обкръжение.

Образование и обучение:

Магистър по психология (ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”).

Сертификат за участие в обучение:

„Хиперактивност при деца със СОП”

“Психо – терапевтични подходи при лечение и рехабилитация на деца и възрастни с увреждания”

“Нарушения в детското развитие”

„Трудностите и предизвикателствата при работа с деца от институциите и други резидентни услуги за деца”

„Подходи за работа с деца с агресивно поведение”

„Методи за работа с деца с хиперактивност”

„Използване на системен подход при работа с деца с хиперактивност и агресивно поведение”

„Обучение и тренинг за работа в екип”

„Въведение в подхода Резилианс”

„Превенция в контекста на подхода Резилианс”

THERICKTERCOMPANYLIMITED Великобритания –

Прилагане на инструмента Скала Rickter ® Лиценз

„Управление и разработване на проекти за личностно развитие и кариерно ориентиране”

“Оценка на детското развитие”

Професионален опит:

ОУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Плевен – психолог,

ЦСРИ за лица с онкологични заболявания – гр. Плевен – психолог,

Сдружение „Развитие на личността и човешките общности“ – практикуващ експерт и консултант.

2010 – 2014 член на Комисията по изготвяне на социални оценки на хората с увреждания по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания към Д «СП», гр.Плевен.


Даниела Трифонова Кермова създаде публикация
2015
„Ателие за усъвършенстване”
default image
„Ателие за усъвършенстване”

Фондация „Св. Иван Рилски”сформира група за участие в програмата „Ателие за усъвършенстване” от д...

Даниела Трифонова Кермова създаде публикация
2014
За истерията около Коледа
default image
За истерията около Коледа

- С какво си обяснявате масовата истерия около подготовката на Коледните и Новогодишните празници...

Публикации

„Ателие за усъвършенстване”
Публикация
„Ателие за усъвършенстване”
За истерията около Коледа
Публикация
За истерията около Коледа