За мен

Завършва медицина през 1974 г. Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1982, специалност "Кардиоревматология" през 1989 г. През 1997 г. завършва курс по "Ехокардиография".

Завършва медицина през 1974 г. Придобива специалност "Вътрешни болести" през 1982, специалност "Кардиоревматология" през 1989 г. През 1997 г. завършва курс по "Ехокардиография".