За мен

Доц. Анна Кънева е Началник на Отделение по детска кардиология в НКБ. Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на ВСМ на плода.

Кардиологът на Вашето дете!
Извършва ехокардиография, фетална ехокардиография, Холтер ЕКГ, Холтер на артериално налягане, велоергометрия (работна ЕКГ проба), сърдечна катетеризация. Доц. Анна Кънева е Началник на Отделение по детска кардиология в Национална кардиологична болница. Тя е водещ специалист в неинвазивната и инвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания при деца и възрастни с вродени сърдечни малформации (ВСМ), както и при бременни за откриване на ВСМ на плода.
Доц. Кънева е експерт в интервенционалното лечение на ВСМ при деца и възрастни. Въвела е в България транскатетърно затваряне на междупредсърден дефект (МПД) и персистиращ артериален канал (ПАК) и извършва балонна валвулопластика при аортна стеноза, пулмонална стеноза, стеснени биологични клапи; стентиране при коарктация на аортата и стенози на белодробната артерия; запушване не абнормни съдове.

Доц. Кънева е специализирала във водещи центрове по детска кардиология вСАЩ, Израел, гърция, Италия, Германия. Член е на Европейската асоциация по детска кардиология, Европейското кардиологично дружество, Дружеството на кардиолозите в Бългалия- член на УС, Българското дружество по интервенционална кардиология- член на УС, Българска педиатрична асоциация.

Доц. Кънева има сертификати по инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика на сърдечно-съдови заболявания, фетална ехокардиография. Тя има над 70 научни публикации в областта на интервенционалната кардиология, естествената и следоперативна еволюция на ВСМ, нарушения на ритъма и проводимостта.

Доц. Кънева консултира деца, възрастни с ВСМ и извършва фетална ехокардиография при бременни. Работи с НЗОК в НКБ (понеделник след 14 часа) с направления 3 и 3а за детски кардиолог (код 35).

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
35929217113
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител
проф. Анна Иванова Кънева, дм създаде публикация
2014
Интервенционално лечение на вродени сърдечни малформации
default image
Интервенционално лечение на вродени сърдечни малформации

Вродените сърдечни малформации (ВСМ) са най-честите вродени аномалии с честота около 1% от живоро...

Публикации

Интервенционално лечение на вродени сърдечни малформации
Публикация
Интервенционално лечение на вродени сърдечни малформации