За мен

вътрешни болести, ултразвукова диагностика, трудова медицина /спирометрия, аудиометрия, ехография и електрокардиография/

Завършил МУ - гр. Варна

Придобити специалности "Вътрешни болести" и "Трудова медицина" в МУ - гр.София