За мен

Д-р Здравески е докторант и специализант по хирургия

Д-р Здравески завършва медицина 2010г.

От 2012г е докторант по  хирургия  " Интероперативни и ранни следоперативни усложнения при лечение на нодозни струми". Специализант по хирургия  от 2013г. Има интереси в областта на коремната хирургия,  инвазивна хирургия и онкохирургията.