За мен

Пулмолог

Завършила е в МУ - гр.Варна

Придобити специалности - " Вътрешни болести", "Пневмология и фтизиатрия" в МУ - гр.София