За мен

Завършва медицина във ВМИ-Плевен през 1987 г. специалист по неврология от 1995 г.

Допълнителни курсове и квалификации ЕЕМГ и периферна нервна система.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964872020
Платен прием
Работи с осигурител
5800, Плевен, България, Плевен, ул."Трите бора" № 24
35964872020
Дни за консултация

Понеделник

12:00 - 15:00

Четвъртък

12:00 - 15:00

Вторник

09:00 - 11:00

Сряда

09:00 - 11:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb