Опит

Гастроентеролог
4004, Пловдив, България, бул. “Н. Й. Вапцаров” 9
Дни за консултация

08:00 - 13:30

Прием само след запазен час
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)