За мен

Завършил медицина през 2014г. в МУ-Пловдив.

2019г-придобита специалност по Ревматология

2020г- защитена образователна и научна степен "доктор"

2017г- Ехографски курс по ставна ехография в гр. Оксфорд, Обединено Кралство

2019г- Курс по ЯМР в ревматологията гр. Мюнхен.

Множество български и международни курсове и участия