Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786900052302321
Дни за консултация

Вторник

13:00 - 17:00

Сряда

13:00 - 17:00

Четвъртък

13:00 - 17:00

Петък

08:30 - 12:30

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
35952821661
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 12:00

Вторник

08:00 - 12:00

Сряда

08:00 - 12:00

Четвъртък

08:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb