За мен

Завършил съм прогимназия в родния си град Враца, след което заминах в Английската гимназия в София, която завърших през 1967 година. След това следвах в Софийския медицински факултет, където се дипломирах като пълноправен лекар през 1973 година.

Завършил съм прогимназия в родния си град Враца, след което заминах в Английската гимназия в София, която завърших през 1967 година. След това следвах в Софийския медицински факултет, където се дипломирах като пълноправен лекар през 1973 година. Завърнах се в родния си град и започнах работа в Ортопедично-травматологичното отделение на Първостепенна окръжна болница „Хр. Ботев”.  Работих тук в периода 1973-1977 г.

След като спечелих един доста труден конкурс за редовна докторантура, през 1977 година заминах за Лайпциг (Германия), където специализирах в продължение на три години ортопедия и травматология в Университетската ортопедична клиника. Това е една от най-големите за времето си ортопедични клиники в Германия. Негови учители там са проф. Петер Матцен, проф. Харо Зайфарт и проф. Волфрам Нойман – известни имена в немската медицина изобщо.

В Лайпциг защитих и докторската си дисертация с оценката „magna cum laude”, което за един чужденец е безспорен успех.

Завърнах се в родината, въпреки че имах предложение от директора на клиниката проф. Зайфарт да остана като асистент при тях. От 1980 година досега съм на работа в Университетската болница по ортопедия - Горна Баня, където преминах цялата академична йерархия от асистент до редовен професор. От 1989 год. съм началник на Втора ортопедична клиника при болницата в Горна баня, която е профилирана за лечение на гръбначна хирургия и ендопротезиране (поставяне на изкуствени стави). Междувременно имах специализации  във Франция, САЩ, Швейцария. 

Опит

1000, София, България, бул. Никола Петков № 56
Платен прием