За мен

Основните професионални интереси на Д-р К. Кметска са към диагнозата и диференциалната диагноза на множествената склероза, оптикомиелита и други невроимунологични заболявания, както и двигателните нарушения.

Завършва медицина през 1977 г. в МУ - София. 

  • През 1987 г. започва професионалата си кариера в неврологично отделение на Общинска болница - гр. Ловеч. 
  • Специалност по неврология придобива през 1981 г. Същата година изкарва курс по генетика на неврологичните заболявания. 
  • През 1982 г. продължава своето развитие в отделение „Дегенеративни и демиелинизиращи заболявания”, СБАЛНП „Св. Наум”. 
  • През 1989 г. е избрана за главен асистент в клиника „Дегенеративни и демиелинизиращи заболявания”.
  • През 1991 г.- придобива сертификат за ВСД по ЕЕГ и евокирани потенциали.
  • От 2007 г. е началник на отделение към клиника за „Двигателни нарушения”.
  • Има над 40 статии в наши и чуждестранни издания в областта на демиелинизиращите и дегенеративни заболявания.
  • Участие в сборник „Съвременна терапия на неврологичните заболявания”. 
  • Член е на Българското дружество по неврология, Българското дружество по главоболие и двигателни нарушения.
  • Основните професионални интереси на Д-р К. Кметска са към диагнозата и диференциалната диагноза на множествената склероза, оптикомиелита и други невроимунологични заболявания, както и двигателните нарушения.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. “Любен Русев” №1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb