За мен

Основните професионални интереси на Д-р Чорбаджиева са в областта на двигателните нарушения и нови методи в лечението на късна Паркинсонова болест.

  • Завършва медицина през 2008 г. в МУ- София. 
  • Професионалната си кариера започва като редовен специализант по неврология в МБАЛ „Св. Наум” през 2009 г.
  • Придобива специалност по нервни болести през 2013 г.
  • Основните професионални интереси на Д-р Чорбаджиева са в областта на двигателните нарушения и нови методи в лечението на късна Паркинсонова болест.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител