За мен

Завършила медицина през 2013г.

  • Завършила медицина през 2013г.
  • От м.април, 2014г. е редовен докторант на тема „Изследване на резистентността към лечение с имуномодулираща терапия при пациенти с множествена склероза“ с научен ръководител Чл.кор. проф. д-р И.Г.Миланов и база на обучение III Неврологична клиника, II отд. по Множествена склероза.