За мен

Завършила медицина през 2013г.

  • Завършила медицина през 2013г.
  • От м.април, 2014г. е редовен докторант на тема „Изследване на резистентността към лечение с имуномодулираща терапия при пациенти с множествена склероза“ с научен ръководител Чл.кор. проф. д-р И.Г.Миланов и база на обучение III Неврологична клиника, II отд. по Множествена склероза.
  • От м. март, 2016г. е лекар-ординатор в Клиника по периферно нервни и невродегенеративни заболявания към МБАЛНП "Св. Наум" и задочен докторант.
  • М. юни, 2019г.- придобита специалност по Нервни болести.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител