За мен

Професионални интереси: геронтопсихиатрия; психофармакотерапия; психотерапия (психодрама).

  • Дипломиране: 1984 г. 
  • Специалност - психиатрия: 1992 г. 
  • Професионални интереси: геронтопсихиатрия; психофармакотерапия; психотерапия (психодрама).

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител