За мен

Професионални интереси: геронтопсихиатрия; психофармакотерапия; психотерапия (психодрама).

  • Дипломиране: 1984 г. 
  • Специалност - психиатрия: 1992 г. 
  • Професионални интереси: геронтопсихиатрия; психофармакотерапия; психотерапия (психодрама).