За мен

Основни професионални интереси: спешна психиатрия; афективни разстройства; психофармакотерапия

  • Дипломиране: 1983 г. 
  • Специалност - психиатрия: 1990 г. 
  • Членство: БПА.
  • Основни професионални интереси: спешна психиатрия; афективни разстройства; психофармакотерапия.