За мен

Иво Петров е медицински физик в университетската болница "Сърце и мозък" - Плевен (ангажиран в лъчелечението и радиохирургията, основно, но и в образната диагностика и образни методи) и МЦ "Света Марина - диагностика и терапия" - Плевен (нуклеарна медицина - PET/CT).
 

Интереси в областите медицинска физика и биомедицинско инженерство, биофизика, лъчелечение, нуклеарна медицина, образна диагностика, фюжън и регистрация на медицински образи, компютърно планиране и виртуални симулации, дозиметрия на йонизиращите лъчения, радиационна защита, радиобиология, онкология, аспекти от физиката на кондензираната материя, електретни материали, биоматериали в медицината, тъканно инженерство и тъканна регенерация, цифрова обработка на сигнали и др. 

Опит

Медицински физик
5800, Плевен, България, бул. "Българска Авиация"
Иво Пламенов Петров създаде публикация
2022
default image
КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ

КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИИ. Петров1,...

Иво Пламенов Петров създаде публикация
2016
Dielectric and electric properties of new chitosan-hydroxyapatite materials for biomedical application: dielectric spectroscopy and corona treatment
default image
Dielectric and electric properties of new chitosan-hydroxyapatite materials for biomedical applic...

Chitosan-hydroxyapatite composite materials were synthesized and the possibility to make their su...

Публикации

КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Публикация
КРАНИАЛНА СТЕРЕОТАКТИЧНА РАДИОХИРУРГИЯ С ГАМА-НОЖ – ЗЛАТЕН СТАНДАРТ И НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ
ДИЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА ХИТОЗАН-ХИДРОКСИАПАТИТ КОМПОЗИТНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕГЕНЕРАТИВНАТА ОРТОПЕДИЯ
Публикация
ДИЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА ХИТОЗАН-ХИДРОКСИАПАТИТ КОМПОЗИТНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕГЕНЕРАТИВНАТА ОРТОПЕДИЯ
Иво Пламенов Петров създаде публикация
2015
default image
ДИЕЛЕКТРИЧНИ И ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА ХИТОЗАН-ХИДРОКСИАПАТИТ КОМПОЗИТНИ БИОМАТЕРИАЛИ ЗА ПРИЛОЖЕНИ...

Прогресът в областта на биоматериалите за приложение в ортопедията е неотлъчно съпътстван от появ...