Опит

Психиатър
1505, София, България, бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17 на БАН, ет. 2
0886422999
Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • Психиатрични консултации
  • Семейни консултации
  • Психотерапия