За мен

От 2012 г. е началник на второ неврологично отделение за епилепсия.

  • Завършва медицина през 1984 г. 
  • За периода 1984 г. - 1987 г. работи като участъков лекар в здравната служба на с. Ковачевци към районна болница гр. Самоков. 
  • През 1987 г. започва работа в УСБАЛНП „Св. Наум“. 
  • През 1991 г. придобива специалност по нервни болести. 
  • От 1989г. е асистент по неврология. 
  • През 1996 г. придобива правоспособност по ЕЕГ. 
  • От 2012 г. е началник на второ неврологично отделение за епилепсия. 
  • Специализирала е в Австрия по проблеми на епилепсията. 
  • Има 7 научни публикации, както и участия в български и международни научни конгреси и конференции. 
  • Член е на „Българско Дружество по Неврология“. 

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием