За мен

Основните й научни и професионални интереси са в областта на заболяванията на автономната нервна система, мозъчносъдовата болест – хемореологични промени и функционални невросонографски изследвания, главоболието, епилепсията, заболяванията на периферната нервна система.

 • Завършва медицина във ВМИ, София през 1973 г. 
 • През 1979 г. придобива специалност по нервни болести и получава научна степен „доктор“. 
 • От 1980 г. е асистент, а от 1990 г. - доцент в Катедра по неврология на Медицински университет, София. 
 • Медицински директор на СБАЛНП „Св. Наум“ от 1993 до 2001 г. 
 • Ръководител на ІІ неврологична клиника към СБАЛНП „Св. Наум“от 1990-1993 и 2001-2010 г. и на Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния от 2010 г. 
 • Има над 170 научните публикации, съавтор е на 10 монографии и 4 учебника. 
 • Член е на 11 национални и международни научни и обществени организации, както и на редколегиите на 5 медицински списания. 
 • Специализира в Унгария и Германия. 
 • Основните й научни и професионални интереси са в областта на заболяванията на автономната нервна система, мозъчносъдовата болест – хемореологични промени и функционални невросонографски изследвания, главоболието, епилепсията, заболяванията на периферната нервна система. 
 • Медицински експерт към МЗ и МОН. 
 • Носител на почетен знак „Български лекар“ и „За принос в развитието на медицината“. 

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb