За мен

Завършва медицина през 1996 г. От 1998 г. е лекар ординатор към СБАЛНП „Св. Наум“ гр. София.

  • Завършва медицина през 1996 г. От 1998 г. е лекар ординатор към СБАЛНП „Св. Наум“ гр. София. 
  • През 2003 г. придобива специалност по неврология и правоспособност по доплерова сонография. 
  • От 2004 г. е асистент по неврология, от 2008 г. старши асистент, а от 2011г. - главен асистент. 
  • От 2010 г. е началник на първо неврологично отделение за заболявания на автономната нервна система. 
  • Автор е на 24 научни публикации в български и 13 в международни списания. 
  • Член е на „Българско Дружество по Неврология“, „Дружество по главоболие“, „Асоциация по невросонография и мозъчна хемодинамика“.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител