Опит

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120
35929158559

Прием за стационално лечение в общо кардиологично отделение на Втора МБАЛ - София на пациенти с кардиологични проблеми:

     1. Сърдечна недостатъчност;

     2. Исхемична болест на сърцето;

     3. Артериална хипертония;

     4. Сърдечни аритмии;

     5. Инвазивна и неинвазивна диагностига на сърдечно-съдовите заболявания.

 

 

Диагностика и апаратна вентилация при пациенти с:

     1. Обструктивна сънна апнея (цена на изследването - 100 лв).

Платен прием
Работи с осигурител