За мен

Мария Караджова е рехабилитатор в Специализирани болници за рехабилитация в Хисаря.

Завършва Медицинския колеж в Пловдив през 2012 г. като рехабилитатор. През 2014 г. завършва магистратура по кинезитерапия в Националната спортна академия. В момента изучава професионален курс по козметика към Бюрото по труда.Има 2-годишен професионален опит в Специализираните болници за рехабилитация в Хисаря.