За мен

Д-р Терзийска е специалист по физикална медицина и рехабилитация в Специализираните болници за рехабилитация в Хисаря.

Завършва медицина в Медицинския университет в Пловдив. Преди повече от 10 години придобива специалност по физикална медицина и рехабилитация в Александровска болница в София. От дипломирането си досега работи в СБР НК ЕАД. Завършила е специализация по лазертерапия и лазерпунктура, която успешно се прилага за рехабилитация на периферната нервна система, на опорно-двигателния апарат, при кожни болести, в ортопедията и гинекологията.