За мен

Работа повече от 25 години в системата на извънболничната медицина, Специалности по Вътрешни болести и Обща медицина.Записва нови пациенти.

Завършила  съм медицина през 1983 год.в МУ София.Работила съм като участъков лекар до 2000 год а след това като общопрактикуващ на територията на общ.Триадица 14-то ДКЦ.Имам специалности по Вътрешни болести-1997 и Обща медицина-2004 год.От м.август 2014 работя в ДКЦ Александровска като ОПЛ.