За мен

Тясна специалност в детската ортопедична хирургия, Ултразвукова диагностика на мускулно-скелетната система

Тясна специалност в детска ортопедична хирургия,Защитен дисертационен труд в областта на ултразвуковата диагностика на мускулно-скелетната система при децата

Опит

1000, София, България, бул. Никола Петков № 56
Платен прием