За мен

Тясна специалност в детската ортопедична хирургия, Ултразвукова диагностика на мускулно-скелетната система

Тясна специалност в детска ортопедична хирургия,Защитен дисертационен труд в областта на ултразвуковата диагностика на мускулно-скелетната система при децата