Последователи
д-р Виолета Цветкова
г-жа Мария Николаева Русимова
г-жа Мария Николаева Русимова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Христина Божинова-Димитрова