За мен

Д-р Велина Стоева е лекар дентална медицина, работи в Катедра по епидемиология към МУ- Пловдив

.