За мен

Автобиографичните данни са актуални към 01 юли 2021

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 01 юли 2021

 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-2631-0563

Web of Science, ResearcherID: AAG-6183-2020

Scopus, Author ID: 42160894900

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

Следдипломно обучение в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

Следдипломно обучение в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

Следдипломно обучение във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

Следдипломно обучение в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

Следдипломно обучение в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2019: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към Катедра "Инфекциозни болести" при ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

2018: Носител на отличие за "Лидер на мнение в CredoWeb".

2018: Носител на национална стипендия от Програмата "За жените в науката (For Women in Science)" за 2018 г., награда от L'Oréal-България, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2019: Награда "Дамски кръст 2 степен" за вярна служба под знамената, присъдена от Министърът на отбраната на Република България.

2020: Награда "Лекар, на когото българите вярват 2020", инициатива на в-к "24 часа".

2020: Грамота "Борба с пандемията COVID-19", присъдена от БЛС.

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова е автор и съавтор на над 100 научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 40 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

 

(VII.) РЕЦЕНЗЕНТСКА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова е член на Reviewer Board на научно списание „Microorganisms” (IF: 4.128).

Д-р Баймакова е рецензент на над 200 научни ръкописа подавани от други автори към научни списания с Impact Factor (IF) и/или CiteScore:

- Rheumatology International (IF: 2.631) - 66 рецензирани ръкописа (manuscripts)

- Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences - 44 рецензирани ръкописа

- Clinical Rheumatology (IF: 2.980) - 28 рецензирани ръкописа

- Annals of Saudi Medicine - 14 рецензирани ръкописа

- Signa Vitae - 9 рецензирани ръкописа

- European Journal of Gastroenterology & Hepatology (IF: 2.566) - 8 рецензирани ръкописа

- Folia Medica - 8 рецензирани ръкописа

- Vector-Borne and Zoonotic Diseases (IF: 2.133) - 6 рецензирани ръкописа

- Journal of Virological Methods (IF: 2.014) - 4 рецензирани ръкописа

- Pathogens (IF: 3.492) - 4 рецензирани ръкописа

- Medicina (IF: 2.430) - 3 рецензирани ръкописа

- Microorganisms (IF: 4.128) - 3 рецензирани ръкописа

- Acta Clinica Croatica (IF: 0.780) - 2 рецензирани ръкописа

- Animals (IF: 2.752) - 2 рецензирани ръкописа

- Case Reports in Pediatrics - 2 рецензирани ръкописа

- Children (IF: 2.863) - 2 рецензирани ръкописа

- PLoS ONE (IF: 3.240) - 2 рецензирани ръкописа

- Veterinary Medicine and Science (IF: 1.950) - 2 рецензирани ръкописа

- World Journal of Clinical Cases (IF: 1.337) - 2 рецензирани ръкописа

- Acta Zoologica Bulgarica (IF: 0.379) - 1 рецензиран ръкопис

- African Journal of Laboratory Medicine - 1 рецензиран ръкопис

- Annals of Palliative Medicine (IF: 2.595) - 1 рецензиран ръкопис

- BMJ Case Reports - 1 рецензиран ръкопис

- BMJ Open (IF: 2.692) - 1 рецензиран ръкопис

- Emerging Infectious Diseases (IF: 6.883) - 1 рецензиран ръкопис

- Emerging Microbes & Infections (IF: 7.163) - 1 рецензиран ръкопис

- Environmental Health Insights - 1 рецензиран ръкопис

- Experimental and Therapeutic Medicine (IF: 2.447) - 1 рецензиран ръкопис

- GERMS - 1 рецензиран ръкопис

- Genes (IF: 4.096) - 1 рецензиран ръкопис

- International Journal of General Medicine (IF: 2.466) - 1 рецензиран ръкопис

- Journal of Multidisciplinary Healthcare (IF: 2.404) - 1 рецензиран ръкопис

- Methods and Protocols - 1 рецензиран ръкопис

- Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical - 1 рецензиран ръкопис

- SN Comprehensive Clinical Medicine - 1 рецензиран ръкопис

- Saudi Journal of Biological Sciences (IF: 4.219) - 1 рецензиран ръкопис

- Tropical Medicine and Infectious Disease - 1 рецензиран ръкопис

- Viruses (IF: 5.048) - 1 рецензиран ръкопис

- World Journal of Emergency Medicine - 1 рецензиран ръкопис

 

(VIII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е член в следните организации:

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID);

- International Society for Infectious Diseases (ISID);

- European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR);

- Български лекарски съюз (БЛС);

- Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ);

- Съюз на учените в България (СУБ).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  В НАУЧНА ОБЛАСТ "Infectious Diseases":

(1) Clinical Infectious Diseases

(2) PLoS Neglected Tropical Diseases

(3) Lancet Infectious Diseases

(4) Journal of Infectious Diseases

(5) Emerging Infectious Diseases

(6) BMC Infectious Diseases

(7) Parasites and Vectors

(8) Viruses

(9) Clinical Microbiology and Infection

(10) American Journal of Tropical Medicine and Hygiene

(11) International Journal of Infectious Diseases

(12) European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases

(13) Epidemiology and Infection

(14) Virus Research

(15) Pediatric Infectious Disease Journal

(16) Journal of Hospital Infection

(17) Emerging Microbes and Infections

(18) Journal of Infection

(19) Virology Journal

(20) Journal of Medical Virology

(21) Journal of Clinical Virology

(22) Ticks and Tick-borne Diseases

(23) Hepatology Research

(24) Journal of Viral Hepatitis

(25) Infectious Diseases of Poverty

(26) Tropical Medicine and International Health

(27) Journal of Infection and Public Health

(28) Journal of Microbiology, Immunology and Infection

(29) Current Opinion in Infectious Diseases

(30) Infection

(31) Expert Review of Anti-Infective Therapy

(32) Infectious Disease Clinics of North America

(33) Vector-Borne and Zoonotic Diseases

(34) Pathogens

(35) Infectious Diseases

(36) Zoonoses and Public Health

(37) Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical

(38) Microbes and Infection

(39) Brazilian Journal of Infectious Diseases

(40) Journal of Infection in Developing Countries

(41) Japanese Journal of Infectious Diseases

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
Научни списания в научна област "Medicine (miscellaneous)"
Научни списания в научна област "Medicine (miscellaneous)"

Научни списания в научна област "Medicine (miscellaneous)"   Инфо към 12 юни 2022   (1.) MMWR Re...

Научни списания в научна област "Микробиология / Medical Microbiology"
Научни списания в научна област "Микробиология / Medical Microbiology"

Научни списания в научна област "Микробиология / Medical Microbiology"   Инфо към 11 юни 2022   ...

Публикации

Научни списания в научна област "Medicine (miscellaneous)"
Научни списания в научна област "Medicine (miscellan...
Публикация
Научни списания в научна област "Микробиология / Medical Microbiology"
Научни списания в научна област "Микробиология / Med...
Публикация
Научни списания в научна област "Инфекциозни болести / Infectious Diseases"
Научни списания в научна област "Инфекциозни болести / Infectious Diseases"

Научни списания в научна област "Инфекциозни болести / Infectious Diseases"   Инфо към 08 юни 20...

Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.   Гл. ас. д-р Маг...

Scientific Journal "Oncology Letters" (IF: 2.967)
Scientific Journal "Oncology Letters" (IF: 2.967)

Scientific Journal "Oncology Letters"   IF: 2.967   Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. Лека...

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия
Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Рикетсиози - детайлен анализ и терапия   Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, П...

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis
Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis   Баймакова М, Цачев И, Попов Г, Андонова Р, Пепович Р, Зае...

An Open Letter to Veterinarians: Professional Ethical Violations as a Risk Factor for the Spread of Brucellosis in Algeria
An Open Letter to Veterinarians: Professional Ethical Violations as a Risk Factor for the Spread ...

An Open Letter to Veterinarians: Professional Ethical Violations as a Risk Factor for the Spread ...

Scientific Journal "Experimental and Therapeutic Medicine" (IF: 2.447)
Scientific Journal "Experimental and Therapeutic Medicine" (IF: 2.447)

Scientific Journal "Experimental and Therapeutic Medicine"   IF: 2.447   Гл. ас. д-р Магдалена Ба...

Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика
Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика

Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика   Баймакова М, Попов ...

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата
Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на...

Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на...

Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System
Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System

Fever of Unknown Origin (FUO): Towards a Uniform Definitions and Classification System   Bosilkov...

Конска гранулоцитна анаплазмоза
Конска гранулоцитна анаплазмоза

Конска гранулоцитна анаплазмоза   Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Конска гранулоцитна анаплазмоз...

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза
Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза   Попов Г, Баймакова М, Андонова Р, Маринова Д,...

Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum
Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum

Настоящи познания за Anaplasma phagocytophilum   Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Настоящи позна...

Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести
Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести

Имунотерапия с Inosine acedoben dimepranol при инфекциозни болести   Баймакова М. Имунотерапия с ...

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA
Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA   COVID-19 Tr...

Човешка гранулоцитна анаплазмоза
Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Човешка гранулоцитна анаплазмоза   Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Човешка гранулоцитна анаплаз...

На Учителя с признателност – в памет на проф. д-р Иван Диков
На Учителя с признателност – в памет на проф. д-р Иван Диков

На Учителя с признателност – в памет на проф. д-р Иван Диков   Баймакова М. На Учителя с признате...

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA
Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA   COVID-19 Tr...

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19
Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19   Баймакова М. Приложение на Ace...

Грамота "Лекар, препоръчан от CredoWeb"
Грамота "Лекар, препоръчан от CredoWeb"

Грамота "Лекар, препоръчан от CredoWeb"   Какво най-много ми допада в CredoWeb: - най-голямата з...

Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода 2018-2021 г.
Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода...

Токсоплазмоза при пациенти на Военномедицинска академия - София: серологично проучване за периода...

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA
Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA   COVID-19 Tr...

Serological Evidence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Northern Bulgaria
Serological Evidence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Northern Bulgaria

Serological Evidence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Northern Bulgaria   Tsachev I, B...

Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи
Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи

Аносмия при COVID-19: Анкетно проучване при български военнослужещи   Москова M, Васева В, Попива...

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия
Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия   Баймакова М, Галев А, Димова Й, ...

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA
Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA

Препоръки за терапия/лечение на COVID-19, National Institutes of Health (NIH), USA   COVID-19 Tr...

A Molecular Study on Hepatitis E Virus (HEV) in Pigs in Bulgaria
A Molecular Study on Hepatitis E Virus (HEV) in Pigs in Bulgaria

A Molecular Study on Hepatitis E Virus (HEV) in Pigs in Bulgaria   Palombieri A, Tsachev I, Sarch...

Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among Wild Boars in Western Bulgaria
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among Wild Boars in Western Bulgaria

Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among Wild Boars in Western Bulgaria   Tsachev I, B...