За мен

Автобиографичните данни са актуални към 15 ноември 2018

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 15 ноември 2018

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

2012: Курс в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

2014: Курс в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

2014: Курс в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

2014: Курс във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

2016: Курс в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

2016: Курс в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-до момента: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

2018: Носител на отличие за "Лидер на мнение в CredoWeb".

2018: Носител на национална стипендия от Програмата "За жените в науката (For Women in Science)" за 2018 г., награда от L'Oréal-България, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова има публикувани над 70 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 30 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

Д-р Баймакова е Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор и Импакт Ранг („European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, "Clinical Rheumatology", „Hepatitis Monthly”, „Annals of Saudi Medicine”, "Folia Medica", "Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences", "Journal of Clinical and Analytical Medicine").

 

(VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е член в следните организации:

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID);

- International Society for Infectious Diseases (ISID);

- European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR);

- Български лекарски съюз (БЛС);

- Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ);

- Съюз на учените в България (СУБ).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  С  ОТВОРЕН  ДОСТЪП:

(1) PLоS Medicine

http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2) BMC Medicine

http://bmcmedicine.biomedcentral.com

(3) Emerging Infectious Diseases

http://wwwnc.cdc.gov/eid/

(4) Medicine (Baltimore)

http://journals.lww.com/md-journal/Pages/default.a...

(5) Eurosurveillance

http://www.eurosurveillance.org

(6) BMC Infectious Diseases

http://bmcinfectdis.biomedcentral.com

(7) International Journal of Infectious Diseases

http://www.ijidonline.com

(8) Brazilian Journal of Infectious Diseases

http://www.bjid.org.br

(9) Japanese Journal of Infectious Diseases

http://www.nih.go.jp/niid/en/jjid.html

(10) Internal Medicine

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/internalmedici...

(11) Emerging Microbes and Infections

http://www.nature.com/emi/index.html

(12) Parasite

http://www.parasite-journal.org

(13) Journal of Microbiology and Infectious Diseases

http://www.jmidonline.org

(14) Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/

(15) Infectious Diseases of Poverty

https://idpjournal.biomedcentral.com

(16) Parasites & Vectors

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com

(17) Case Reports in Infectious Diseases

http://www.hindawi.com/journals/criid/

(18) Malaria Research and Treatment

http://www.hindawi.com/journals/mrt/

(19) Journal of Global Infectious Diseases

http://www.jgid.org

(20) Open Forum Infectious Diseases

http://ofid.oxfordjournals.org

(21) Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

http://journal.frontiersin.org/journal/cellular-an...

(22) Viruses

http://www.mdpi.com/journal/viruses

(23) Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

http://ann-clinmicrob.biomedcentral.com

(24) Virology Journal

http://virologyj.biomedcentral.com

(25) BMC Microbiology

http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com

(26) Brazilian Journal of Microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&...

(27) Vojnosanitetski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-...

(28) Serbian Archives of Medicine

http://www.srp-arh.rs

(29) Medicinski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-...

(30) Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

http://medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr/

(31) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases

http://www.jgld.ro/wp/

(32) Romanian Journal of Internal Medicine

http://www.intmed.ro

(33) Human and Veterinary Medicine

http://www.hvm.bioflux.com.ro

(34) Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.htm;j...

(35) Balkan Medical Journal

http://balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

(36) Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)

http://www.jcam.com.tr/en/index.php

(37) Croatian Medical Journal

http://www.cmj.hr

(38) Acta Clinica Croatica

http://hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica?lang=en

(39) Annals of Gastroenterology

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro

(40) Archives of Hellenic Medicine

http://www.mednet.gr/archives/index-en.html

(41) Folia Medica

http://www.degruyter.com/view/j/folmed.2015.57.iss...

(42) Acta Medica Bulgarica

http://www.degruyter.com/view/j/amb.2015.42.issue-...

(43) Sao Paulo Medical Journal

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&...

(44) Puerto Rico Health Sciences Journal

http://prhsj.rcm.upr.edu

(45) Colombia Medica

http://colombiamedica.univalle.edu.co

(46) Hong Kong Medical Journal

http://www.hkmj.org

(47) Journal of Vector Borne Diseases

http://www.nimr.org.in/jvbd.html

(48) Journal of Nippon Medical School

http://www.nms.ac.jp/jnms/jnms.html

(49) Journal of Preventive Medicine and Public Health

http://jpmph.org

(50) PLoS Neglected Tropical Diseases

http://journals.plos.org/plosntds/

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

15 юли
Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит
Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцита...

Пекова Л, Парушева П, Найденов К, Цонева В, Баймакова М, Христова И. Клинико-епидемиологичен анал...

17 юни
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции

Пекова Л, Николаева-Гломб Л, Баймакова М. Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфек...

Публикации

Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит
Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с не...
Публикация
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроин...
Публикация
12 юни
Западнонилска треска: епидемиологична обстановка в Европа, САЩ и България
Западнонилска треска: епидемиологична обстановка в Европа, САЩ и България

Baymakova M, Popov G, Tsachev I, Andonova R. West Nile Fever: the epidemiological situations in E...

29 май
Д-р Магдалена Баймакова: Не мажете кърлежа с олио
Д-р Магдалена Баймакова: Не мажете кърлежа с олио

Д-р Магдалена Баймакова: Не мажете кърлежа с олио Интервю за вестник "България Днес", 23 май 201...

20 май
В сезона на кърлежите
В сезона на кърлежите

В сезона на кърлежите ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Ради...

12 май
Лаймска борелиоза
Лаймска борелиоза

Baymakova M, Tsachev I, Popov G, Andonova R, Pepovich R, Zaekov N, Marutsov P, Pishmisheva M, Pek...

23 апр
Anaplasma phagocytophilum Infection among Humans and Animals from Bulgaria: an Analysis of the Situation in the Country
Anaplasma phagocytophilum Infection among Humans and Animals from Bulgaria: an Analysis of the Si...

Tsachev I, Baymakova M. Anaplasma phagocytophilum infection among humans and animals from Bulgari...

16 апр
Инфекциозна мононуклеоза ...
Инфекциозна мононуклеоза ...

Инфекциозна мононуклеоза ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Р...

10 апр
Fever of Unknown Origin and Q-fever: a Case Series in a Bulgarian Hospital
Fever of Unknown Origin and Q-fever: a Case Series in a Bulgarian Hospital

Baymakova M, Popov GT, Andonova R, Kovaleva V, Dikov I, Plochev K. Fever of unknown origin and Q-...

30 мар
Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит
Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, Плочев К. Неясно фебрилно състояние причинено от Спондилодисцит...

14 мар
Хепатит В вирусна инфекция ...
Хепатит В вирусна инфекция ...

Хепатит В вирусна инфекция ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова"...

5 мар
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Baymakova M, Popov GT, Pepovich R, Tsachev I. Hepatitis E virus infection in Bulgaria: a brief an...

19 фев
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria: a Preliminary Report
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria: a Preliminary Report

Tsachev I, Pepovich R, Marutsov P, Baymakova M, Pishmisheva M, Pekova L, Gospodinova K. Seropreva...

9 фев
Coxiella burnetii Infection Presenting as Fever of Unknown Origin: a Retrospective Case Series from Bulgaria
Coxiella burnetii Infection Presenting as Fever of Unknown Origin: a Retrospective Case Series fr...

Baymakova M, Popov GT, Andonova R, Kovaleva V, Parousheva P, Pepovich R, Marutsov P, Pekova L, Pl...

27 яну
Рикетсиози - детайлен анализ и терапия
Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози - детайлен анализ и те...

20 яну
Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: a Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT
Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: a Diag...

Baymakova M, Demirev A, Kostadinova I, Andonova R, Popov GT, Plochev K. Giant-cell arteritis with...

13 яну
Не подценявайте Грипа ...
Не подценявайте Грипа ...

Не подценявайте грипа ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Ради...

8 яну
Лаймска болест: обзор на научната литература
Лаймска болест: обзор на научната литература

Баймакова М, Цачев И, Попов Г, Андонова Р. Лаймска болест: обзор на научната литература. Мединфо,...

2018
Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение
Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение

Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение Интервю за в-к "Доктор" Репортер: Яна Боя...

2018
Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis)
Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis)

Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с ...

2018
2018
One Health – One Medicine: Lyme Borreliosis, Granulocytic Anaplasmosis and Monocytic Ehrlichiosis among Humans, Dogs and Horses in Bulgaria
One Health – One Medicine: Lyme Borreliosis, Granulocytic Anaplasmosis and Monocytic Ehrlichiosis...

Tsachev I, Baymakova M. One Health – One Medicine: Lyme borreliosis, Granulocytic anaplasmosis an...

2018
Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection)
Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection)

Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор ...

2018
Рикетсиози: обзор на научната литература
Рикетсиози: обзор на научната литература

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози: обзор на научната лит...

2018
За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)
За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)

Инициативата „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО стартира през 1998 г. Това е уникална прог...

2018
Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика
Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика. МедикАрт,...

2018
First Serological Study of Hepatitis E Virus Infection in Pigs in Bulgaria
First Serological Study of Hepatitis E Virus Infection in Pigs in Bulgaria

Pishmisheva M, Baymakova M, Golkocheva-Markova E, Kundurzhiev T, Pepovich R, Popov GT, Tsachev I....

2018
Лидер на мнение в CredoWeb
Лидер на мнение в CredoWeb

През годината CredoWeb номинира 15 лекари с отличието "Лидер на мнение". Сред 15-те номинирани по...

2018
Морбили (Measles)
Морбили (Measles)

Морбили (Measles) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио Благое...

2018
Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция
Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция

Baymakova M, Popov G, Andonova R, Pishmisheva M, Pepovich R, Zaekov N, Parousheva P, Pekova L, Pl...