За мен

Автобиографичните данни са актуални към 15 ноември 2018

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 15 ноември 2018

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

2012: Курс в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

2014: Курс в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

2014: Курс в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

2014: Курс във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

2016: Курс в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

2016: Курс в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-до момента: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

2018: Носител на отличие за "Лидер на мнение в CredoWeb".

2018: Носител на национална стипендия от Програмата "За жените в науката (For Women in Science)" за 2018 г., награда от L'Oréal-България, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова има публикувани над 70 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 30 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

Д-р Баймакова е Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор и Импакт Ранг („European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, "Clinical Rheumatology", „Hepatitis Monthly”, „Annals of Saudi Medicine”, "Folia Medica", "Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences", "Journal of Clinical and Analytical Medicine").

 

(VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е член в следните организации:

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID);

- International Society for Infectious Diseases (ISID);

- European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR);

- Български лекарски съюз (БЛС);

- Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ);

- Съюз на учените в България (СУБ).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  С  ОТВОРЕН  ДОСТЪП:

(1) PLоS Medicine

http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2) BMC Medicine

http://bmcmedicine.biomedcentral.com

(3) Emerging Infectious Diseases

http://wwwnc.cdc.gov/eid/

(4) Medicine (Baltimore)

http://journals.lww.com/md-journal/Pages/default.a...

(5) Eurosurveillance

http://www.eurosurveillance.org

(6) BMC Infectious Diseases

http://bmcinfectdis.biomedcentral.com

(7) International Journal of Infectious Diseases

http://www.ijidonline.com

(8) Brazilian Journal of Infectious Diseases

http://www.bjid.org.br

(9) Japanese Journal of Infectious Diseases

http://www.nih.go.jp/niid/en/jjid.html

(10) Internal Medicine

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/internalmedici...

(11) Emerging Microbes and Infections

http://www.nature.com/emi/index.html

(12) Parasite

http://www.parasite-journal.org

(13) Journal of Microbiology and Infectious Diseases

http://www.jmidonline.org

(14) Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/

(15) Infectious Diseases of Poverty

https://idpjournal.biomedcentral.com

(16) Parasites & Vectors

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com

(17) Case Reports in Infectious Diseases

http://www.hindawi.com/journals/criid/

(18) Malaria Research and Treatment

http://www.hindawi.com/journals/mrt/

(19) Journal of Global Infectious Diseases

http://www.jgid.org

(20) Open Forum Infectious Diseases

http://ofid.oxfordjournals.org

(21) Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

http://journal.frontiersin.org/journal/cellular-an...

(22) Viruses

http://www.mdpi.com/journal/viruses

(23) Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

http://ann-clinmicrob.biomedcentral.com

(24) Virology Journal

http://virologyj.biomedcentral.com

(25) BMC Microbiology

http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com

(26) Brazilian Journal of Microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&...

(27) Vojnosanitetski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-...

(28) Serbian Archives of Medicine

http://www.srp-arh.rs

(29) Medicinski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-...

(30) Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

http://medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr/

(31) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases

http://www.jgld.ro/wp/

(32) Romanian Journal of Internal Medicine

http://www.intmed.ro

(33) Human and Veterinary Medicine

http://www.hvm.bioflux.com.ro

(34) Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.htm;j...

(35) Balkan Medical Journal

http://balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

(36) Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)

http://www.jcam.com.tr/en/index.php

(37) Croatian Medical Journal

http://www.cmj.hr

(38) Acta Clinica Croatica

http://hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica?lang=en

(39) Annals of Gastroenterology

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro

(40) Archives of Hellenic Medicine

http://www.mednet.gr/archives/index-en.html

(41) Folia Medica

http://www.degruyter.com/view/j/folmed.2015.57.iss...

(42) Acta Medica Bulgarica

http://www.degruyter.com/view/j/amb.2015.42.issue-...

(43) Sao Paulo Medical Journal

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&...

(44) Puerto Rico Health Sciences Journal

http://prhsj.rcm.upr.edu

(45) Colombia Medica

http://colombiamedica.univalle.edu.co

(46) Hong Kong Medical Journal

http://www.hkmj.org

(47) Journal of Vector Borne Diseases

http://www.nimr.org.in/jvbd.html

(48) Journal of Nippon Medical School

http://www.nms.ac.jp/jnms/jnms.html

(49) Journal of Preventive Medicine and Public Health

http://jpmph.org

(50) PLoS Neglected Tropical Diseases

http://journals.plos.org/plosntds/

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

14 мар
Хепатит В вирусна инфекция ...
Хепатит В вирусна инфекция ...

Хепатит В вирусна инфекция ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова"...

5 мар
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Baymakova M, Popov GT, Pepovich R, Tsachev I. Hepatitis E virus infection in Bulgaria: a brief an...

Публикации

Хепатит В вирусна инфекция ...
Хепатит В вирусна инфекция ...
Публикация
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Ana...
Публикация
19 фев
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria: a Preliminary Report
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria: a Preliminary Report

Tsachev I, Pepovich R, Marutsov P, Baymakova M, Pishmisheva M, Pekova L, Gospodinova K. Seropreva...

9 фев
Coxiella burnetii Infection Presenting as Fever of Unknown Origin: a Retrospective Case Series from Bulgaria
Coxiella burnetii Infection Presenting as Fever of Unknown Origin: a Retrospective Case Series fr...

Baymakova M, Popov GT, Andonova R, Kovaleva V, Parousheva P, Pepovich R, Marutsov P, Pekova L, Pl...

27 яну
Рикетсиози - детайлен анализ и терапия
Рикетсиози - детайлен анализ и терапия

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози - детайлен анализ и те...

20 яну
Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: a Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT
Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: a Diag...

Baymakova M, Demirev A, Kostadinova I, Andonova R, Popov GT, Plochev K. Giant-cell arteritis with...

13 яну
Не подценявайте Грипа ...
Не подценявайте Грипа ...

Не подценявайте грипа ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Ради...

8 яну
Лаймска болест: обзор на научната литература
Лаймска болест: обзор на научната литература

Баймакова М, Цачев И, Попов Г, Андонова Р. Лаймска болест: обзор на научната литература. Мединфо,...

2018
Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение
Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение

Ротавирусни инфекции – имаме ли поводи за притеснение Интервю за в-к "Доктор" Репортер: Яна Боя...

2018
Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis)
Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis)

Ротавирусни гастроентерити (Rotavirus Gastroenteritis) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с ...

2018
2018
One Health – One Medicine: Lyme Borreliosis, Granulocytic Anaplasmosis and Monocytic Ehrlichiosis among Humans, Dogs and Horses in Bulgaria
One Health – One Medicine: Lyme Borreliosis, Granulocytic Anaplasmosis and Monocytic Ehrlichiosis...

Tsachev I, Baymakova M. One Health – One Medicine: Lyme borreliosis, Granulocytic anaplasmosis an...

2018
Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection)
Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection)

Хепатит Е вирусна инфекция (Hepatitis E Virus Infection) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор ...

2018
Рикетсиози: обзор на научната литература
Рикетсиози: обзор на научната литература

Попов Г, Баймакова М, Цачев И, Андонова Р, Пепович Р, Плочев К. Рикетсиози: обзор на научната лит...

2018
За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)
За жените в науката 2018 (For Women in Science 2018)

Инициативата „За жените в науката“ на L'Oréal и ЮНЕСКО стартира през 1998 г. Това е уникална прог...

2018
Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика
Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Ротавирусни инфекции и ваксинопрофилактика. МедикАрт,...

2018
First Serological Study of Hepatitis E Virus Infection in Pigs in Bulgaria
First Serological Study of Hepatitis E Virus Infection in Pigs in Bulgaria

Pishmisheva M, Baymakova M, Golkocheva-Markova E, Kundurzhiev T, Pepovich R, Popov GT, Tsachev I....

2018
Лидер на мнение в CredoWeb
Лидер на мнение в CredoWeb

През годината CredoWeb номинира 15 лекари с отличието "Лидер на мнение". Сред 15-те номинирани по...

2018
Морбили (Measles)
Морбили (Measles)

Морбили (Measles) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио Благое...

2018
Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция
Хепатит В вирусна инфекция: обща характеристика и превенция

Baymakova M, Popov G, Andonova R, Pishmisheva M, Pepovich R, Zaekov N, Parousheva P, Pekova L, Pl...

2018
Ентеровирусни инфекции: клиника и диагностични особености
Ентеровирусни инфекции: клиника и диагностични особености

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Ентеровирусни инфекции: клиника и диагностични особен...

2018
Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение
Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение

Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Ма...

2018
Западнонилска треска (West Nile fever)
Западнонилска треска (West Nile fever)

Западнонилска треска (West Nile fever) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Ба...

2018
Клинично протичане на морбилната епидемия при пациенти на ВМА-София, през 2010 г.
Клинично протичане на морбилната епидемия при пациенти на ВМА-София, през 2010 г.

Dikov I, Plochev K, Ramshev K, Mihaylova R, Popov G, Baymakova M, Popal S, Stoyanova S, Dimitrova...

2018
Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението
Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението

Попов Г, Рамшев К, Плочев К, Диков И, Баймакова М, Попал Ш. Туберкулозен менингит - съвременен по...

2018
Хепатит А вирусна инфекция
Хепатит А вирусна инфекция

Хепатит А вирусна инфекция Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Р...

2018
Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система
Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система

Плочев К, Рамшев К, Диков И, Попов Г, Баймакова М, др. Нашият опит в диагностиката и лечението на...

2018
Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан
Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан

Попов Г, Баймакова М, Николов В, Лозанов Х, Диков И, Плочев К. Нашият опит в диагностиката и лече...

2018
Днес е World Blood Donor Day (14 June 2018)
Днес е World Blood Donor Day (14 June 2018)

World Blood Donor Day (14 June 2018) Be there for someone else - Give blood - Share life   E...

2018
Салмонелоза
Салмонелоза

Салмонелоза Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио Благоевгра...