За мен

Автобиографичните данни са актуални към 01 ноември 2019

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 01 ноември 2019

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

Следдипломно обучение в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

Следдипломно обучение в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

Следдипломно обучение във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

Следдипломно обучение в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

Следдипломно обучение в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2019: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към Катедра "Инфекциозни болести" при ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

2018: Носител на отличие за "Лидер на мнение в CredoWeb".

2018: Носител на национална стипендия от Програмата "За жените в науката (For Women in Science)" за 2018 г., награда от L'Oréal-България, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2019: Награда "Дамски кръст 2 степен" за вярна служба под знамената, присъдена от Министърът на отбраната на Република България.

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова е Автор и Съавтор на над 100 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 40 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

Д-р Баймакова е Рецензент на над 30 научни ръкописа подадени за публикуване в международни научни списания с Импакт Фактор и/или Импакт Ранг („Emerging Infectious Diseases"; „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”; „Clinical Rheumatology"; „Hepatitis Monthly”; „Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical"; „Annals of Saudi Medicine”; „Folia Medica"; „Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences"; „Journal of Clinical and Analytical Medicine" и други).

 

(VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е член в следните организации:

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID);

- International Society for Infectious Diseases (ISID);

- European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR);

- Български лекарски съюз (БЛС);

- Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ);

- Съюз на учените в България (СУБ).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  С  ОТВОРЕН  ДОСТЪП:

(1) PLоS Medicine

http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2) BMC Medicine

http://bmcmedicine.biomedcentral.com

(3) Emerging Infectious Diseases

http://wwwnc.cdc.gov/eid/

(4) Medicine (Baltimore)

http://journals.lww.com/md-journal/Pages/default.a...

(5) Eurosurveillance

http://www.eurosurveillance.org

(6) BMC Infectious Diseases

http://bmcinfectdis.biomedcentral.com

(7) International Journal of Infectious Diseases

http://www.ijidonline.com

(8) Brazilian Journal of Infectious Diseases

http://www.bjid.org.br

(9) Japanese Journal of Infectious Diseases

http://www.nih.go.jp/niid/en/jjid.html

(10) Internal Medicine

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/internalmedici...

(11) Emerging Microbes and Infections

http://www.nature.com/emi/index.html

(12) Parasite

http://www.parasite-journal.org

(13) Journal of Microbiology and Infectious Diseases

http://www.jmidonline.org

(14) Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/

(15) Infectious Diseases of Poverty

https://idpjournal.biomedcentral.com

(16) Parasites & Vectors

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com

(17) Case Reports in Infectious Diseases

http://www.hindawi.com/journals/criid/

(18) Malaria Research and Treatment

http://www.hindawi.com/journals/mrt/

(19) Journal of Global Infectious Diseases

http://www.jgid.org

(20) Open Forum Infectious Diseases

http://ofid.oxfordjournals.org

(21) Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

http://journal.frontiersin.org/journal/cellular-an...

(22) Viruses

http://www.mdpi.com/journal/viruses

(23) Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

http://ann-clinmicrob.biomedcentral.com

(24) Virology Journal

http://virologyj.biomedcentral.com

(25) BMC Microbiology

http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com

(26) Brazilian Journal of Microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&...

(27) Vojnosanitetski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-...

(28) Serbian Archives of Medicine

http://www.srp-arh.rs

(29) Medicinski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-...

(30) Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

http://medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr/

(31) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases

http://www.jgld.ro/wp/

(32) Romanian Journal of Internal Medicine

http://www.intmed.ro

(33) Human and Veterinary Medicine

http://www.hvm.bioflux.com.ro

(34) Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.htm;j...

(35) Balkan Medical Journal

http://balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

(36) Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)

http://www.jcam.com.tr/en/index.php

(37) Croatian Medical Journal

http://www.cmj.hr

(38) Acta Clinica Croatica

http://hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica?lang=en

(39) Annals of Gastroenterology

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro

(40) Archives of Hellenic Medicine

http://www.mednet.gr/archives/index-en.html

(41) Folia Medica

http://www.degruyter.com/view/j/folmed.2015.57.iss...

(42) Acta Medica Bulgarica

http://www.degruyter.com/view/j/amb.2015.42.issue-...

(43) Sao Paulo Medical Journal

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&...

(44) Puerto Rico Health Sciences Journal

http://prhsj.rcm.upr.edu

(45) Colombia Medica

http://colombiamedica.univalle.edu.co

(46) Hong Kong Medical Journal

http://www.hkmj.org

(47) Journal of Vector Borne Diseases

http://www.nimr.org.in/jvbd.html

(48) Journal of Nippon Medical School

http://www.nms.ac.jp/jnms/jnms.html

(49) Journal of Preventive Medicine and Public Health

http://jpmph.org

(50) PLoS Neglected Tropical Diseases

http://journals.plos.org/plosntds/

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19
Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19   Баймакова М. Приложение на Ac...

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results
High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgar...

High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgar...

Публикации

Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациенти с COVID-19
Приложение на Acetylsalicylic acid (ASA) при пациент...
Публикация
High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection among East Balkan Swine (Sus scrofa) in Bulgaria: Preliminary Results
High Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection a...
Публикация
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria
Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria

Seroprevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Southern Bulgaria   Tsachev I, Baymak...

West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Situation in Bulgaria
West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Si...

West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Si...

Дискусии

Амбулаторни пациенти с COVID-19: теория и практика
Амбулаторни пациенти с COVID-19: теория и практика
дискусия
Ваксини срещу COVID-19 (интервю за bTV)
Ваксини срещу COVID-19 (интервю за bTV)

Ваксини срещу COVID-19 (интервю за bTV)   Предаване "Тази сутрин" Водещ на рубриката Мария Ванко...

Векторни ваксини срещу COVID-19
Векторни ваксини срещу COVID-19

Векторни ваксини срещу COVID-19   Месечно издание на рубриката „Инфекциозен навигатор с д-р Магд...

COVID-19 предизвикателството (филм)
COVID-19 предизвикателството (филм)

COVID-19 предизвикателството (филм)   Един филм на Соня Колчакова и пресцентър на ВМА   Линк: ht...

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections in Horses: First Report from Northern Bulgaria - Short Communication
Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections i...

Seroprevalence of Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia spp. and Borrelia burgdorferi Infections i...

Няма вълшебно лекарство срещу COVID-19 (интервю)
Няма вълшебно лекарство срещу COVID-19 (интервю)

Няма вълшебно лекарство срещу коронавируса, най-надеждният щит са нашето самосъзнание и комплексъ...

Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria
Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria

Trends in the Acute Hepatitis B and Acute Hepatitis C in Bulgaria   Baymakova MP, Karcheva M. Tr...

Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)
Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)

Ваксина на Pfizer-BioNTech (BNT162b2 mRNA COVID-19 Vaccine)   Излязоха резултатите от Фаза 3 на ...

Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)
Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)

Ваксина на Moderna (mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine)   Излязоха резултатите от Фаза 3 на ваксината ...

Fever of Unknown Origin and Q-fever: A Case Series in a Bulgarian Hospital
Fever of Unknown Origin and Q-fever: A Case Series in a Bulgarian Hospital

Fever of Unknown Origin and Q-fever: A Case Series in a Bulgarian Hospital   Baymakova M, Popov ...

Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"
Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"

Инициатива "Лекарите, на които вярваме 2020"   Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м. Специалист...

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country
Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country

Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Brief Analysis of the Situation in the Country   Baym...

Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"
Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"

Почетна грамота от БЛС в категория "Борба с пандемията COVID-19"   Гл. ас. д-р Магдалена Баймако...

Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diagnostic Value of 18F-FDG PET/CT
Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diag...

Giant-Cell Arteritis without Cranial Manifestations Presenting as Fever of Unknown Origin: A Diag...

Serological Evidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Ehrlichia spp. Infections in Horses from Southeastern Bulgaria
Serological Evidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Ehrlichia spp. Infect...

Serological Evidence of Borrelia burgdorferi, Anaplasma phagocytophilum and Ehrlichia spp. Infect...

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Report of Five Cases
Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Repo...

Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015: A Repo...

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria
Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria

Fatal Case of West Nile Neuroinvasive Disease in Bulgaria   Baymakova M, Trifonova I, Panayotova...

Epidemiological Characteristics and Clinical Manifestations of Hepatitis E Virus Infection in Bulgaria: A Report on 20 Patients
Epidemiological Characteristics and Clinical Manifestations of Hepatitis E Virus Infection in Bul...

Epidemiological Characteristics and Clinical Manifestations of Hepatitis E Virus Infection in Bul...

Западнонилска треска / West Nile Virus Infection
Западнонилска треска / West Nile Virus Infection

Западнонилска треска / West Nile Virus Infection   Радио Благоевград Предаване "Инфекциозен навиг...

Бластомикоза / Blastomyces dermatitidis Infection
Бластомикоза / Blastomyces dermatitidis Infection

Бластомикоза / Blastomyces dermatitidis Infection Интервю за в-к "Доктор"   Д-р Магдалена Баймак...

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis
Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis

Лаймска борелиоза / Lyme borreliosis   Радио Благоевград Предаване "Инфекциозен навигатор с д-р ...

Трябва да намерим баланса, да сме разумни и отговорни, защото COVID-19 ще остане сред нас
Трябва да намерим баланса, да сме разумни и отговорни, защото COVID-19 ще остане сред нас

Трябва да намерим баланса, да сме разумни и отговорни, защото COVID-19 ще остане сред нас   Ради...

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания
Електронен каталог на научните публикации в български научни списания

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания   Каталогът се поддържа от...

Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

Pepovich R, Hristov K, Nikolov B, Genova K, Ivanova E, Kundurzhiev T, Tsachev I, Ciccozzi M, Baym...

Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19
Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19

Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19   I. Научни списания: (1.) New England ...

Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза
Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Попов Г, Баймакова М, Андонова Р, Маринова Д, Гоцева А. Нашият опит в лечението на Лаймска невроб...

Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства
Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства

Плочев К, Баймакова М, Попов ГТ, Михайлова-Гарнизова Р. Инфектология и имунология: диагностични п...