За мен

Автобиографичните данни са актуални към 01 ноември 2019

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 01 ноември 2019

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Следдипломно обучение в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

Следдипломно обучение в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

Следдипломно обучение в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

Следдипломно обучение в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

Следдипломно обучение във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

Следдипломно обучение в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

Следдипломно обучение в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2019: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към Катедра "Инфекциозни болести" при ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

2018: Носител на отличие за "Лидер на мнение в CredoWeb".

2018: Носител на национална стипендия от Програмата "За жените в науката (For Women in Science)" за 2018 г., награда от L'Oréal-България, Националната комисия за ЮНЕСКО и Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2019: Награда "Дамски кръст 2 степен" за вярна служба под знамената, присъдена от Министърът на отбраната на Република България.

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова е Автор и Съавтор на над 100 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 40 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина.

Д-р Баймакова е Рецензент на над 30 научни ръкописа подадени за публикуване в международни научни списания с Импакт Фактор и/или Импакт Ранг („Emerging Infectious Diseases"; „European Journal of Gastroenterology & Hepatology”; „Clinical Rheumatology"; „Hepatitis Monthly”; „Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical"; „Annals of Saudi Medicine”; „Folia Medica"; „Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences"; „Journal of Clinical and Analytical Medicine" и други).

 

(VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е член в следните организации:

- European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID);

- International Society for Infectious Diseases (ISID);

- European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR);

- Български лекарски съюз (БЛС);

- Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ);

- Съюз на учените в България (СУБ).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  С  ОТВОРЕН  ДОСТЪП:

(1) PLоS Medicine

http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2) BMC Medicine

http://bmcmedicine.biomedcentral.com

(3) Emerging Infectious Diseases

http://wwwnc.cdc.gov/eid/

(4) Medicine (Baltimore)

http://journals.lww.com/md-journal/Pages/default.a...

(5) Eurosurveillance

http://www.eurosurveillance.org

(6) BMC Infectious Diseases

http://bmcinfectdis.biomedcentral.com

(7) International Journal of Infectious Diseases

http://www.ijidonline.com

(8) Brazilian Journal of Infectious Diseases

http://www.bjid.org.br

(9) Japanese Journal of Infectious Diseases

http://www.nih.go.jp/niid/en/jjid.html

(10) Internal Medicine

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/internalmedici...

(11) Emerging Microbes and Infections

http://www.nature.com/emi/index.html

(12) Parasite

http://www.parasite-journal.org

(13) Journal of Microbiology and Infectious Diseases

http://www.jmidonline.org

(14) Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/

(15) Infectious Diseases of Poverty

https://idpjournal.biomedcentral.com

(16) Parasites & Vectors

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com

(17) Case Reports in Infectious Diseases

http://www.hindawi.com/journals/criid/

(18) Malaria Research and Treatment

http://www.hindawi.com/journals/mrt/

(19) Journal of Global Infectious Diseases

http://www.jgid.org

(20) Open Forum Infectious Diseases

http://ofid.oxfordjournals.org

(21) Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

http://journal.frontiersin.org/journal/cellular-an...

(22) Viruses

http://www.mdpi.com/journal/viruses

(23) Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

http://ann-clinmicrob.biomedcentral.com

(24) Virology Journal

http://virologyj.biomedcentral.com

(25) BMC Microbiology

http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com

(26) Brazilian Journal of Microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&...

(27) Vojnosanitetski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-...

(28) Serbian Archives of Medicine

http://www.srp-arh.rs

(29) Medicinski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-...

(30) Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

http://medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr/

(31) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases

http://www.jgld.ro/wp/

(32) Romanian Journal of Internal Medicine

http://www.intmed.ro

(33) Human and Veterinary Medicine

http://www.hvm.bioflux.com.ro

(34) Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.htm;j...

(35) Balkan Medical Journal

http://balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

(36) Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)

http://www.jcam.com.tr/en/index.php

(37) Croatian Medical Journal

http://www.cmj.hr

(38) Acta Clinica Croatica

http://hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica?lang=en

(39) Annals of Gastroenterology

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro

(40) Archives of Hellenic Medicine

http://www.mednet.gr/archives/index-en.html

(41) Folia Medica

http://www.degruyter.com/view/j/folmed.2015.57.iss...

(42) Acta Medica Bulgarica

http://www.degruyter.com/view/j/amb.2015.42.issue-...

(43) Sao Paulo Medical Journal

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&...

(44) Puerto Rico Health Sciences Journal

http://prhsj.rcm.upr.edu

(45) Colombia Medica

http://colombiamedica.univalle.edu.co

(46) Hong Kong Medical Journal

http://www.hkmj.org

(47) Journal of Vector Borne Diseases

http://www.nimr.org.in/jvbd.html

(48) Journal of Nippon Medical School

http://www.nms.ac.jp/jnms/jnms.html

(49) Journal of Preventive Medicine and Public Health

http://jpmph.org

(50) PLoS Neglected Tropical Diseases

http://journals.plos.org/plosntds/

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Работи с осигурител
1 юли
Електронен каталог на научните публикации в български научни списания
Електронен каталог на научните публикации в български научни списания

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания   Каталогът се поддържа от...

25 юни
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria

Pepovich R, Hristov K, Nikolov B, Genova K, Ivanova E, Kundurzhiev T, Tsachev I, Ciccozzi M, Baym...

Публикации

Електронен каталог на научните публикации в български научни списания
Електронен каталог на научните публикации в българск...
Публикация
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae Infection in Pigs from Bulgaria
Seroprevalence of Actinobacillus pleuropneumoniae In...
Публикация
1 юни
Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19
Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19

Основни източници на информация за SARS-CoV-2 / COVID-19   I. Научни списания: (1.) New England ...

15 май
Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза
Нашият опит в лечението на Лаймска невроборелиоза

Попов Г, Баймакова М, Андонова Р, Маринова Д, Гоцева А. Нашият опит в лечението на Лаймска невроб...

1 май
Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства
Инфектология и имунология: диагностични предизвикателства

Плочев К, Баймакова М, Попов ГТ, Михайлова-Гарнизова Р. Инфектология и имунология: диагностични п...

15 апр
Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на литературата
Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепатит В: клиничен случай и обзор на...

Попов Г, Баймакова М, Кунчев М. Остра чернодробна недостатъчност причинена от остър вирусен хепат...

1 апр
Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит
Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит

Баймакова М, Попов Г. Инфекция със SARS-CоV-2: обзор на част от чуждия опит. Български медицински...

25 мар
COVID-19: преглед на част от международния опит
COVID-19: преглед на част от международния опит

Баймакова М, Попов ГТ. COVID-19: преглед на част от международния опит. Медицински преглед, 2020,...

10 мар
Коронавирусни инфекции: SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV (SARS-CoV-2)
Коронавирусни инфекции: SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV (SARS-CoV-2)

Баймакова М, Попов ГТ. Коронавирусни инфекции: SARS-CoV, MERS-CoV и 2019-nCoV (SARS-CoV-2). Списа...

3 мар
Конска гранулоцитна анаплазмоза
Конска гранулоцитна анаплазмоза

Баймакова М, Пепович Р, Цачев И. Конска гранулоцитна анаплазмоза. Медицински преглед, 2020, № 2, ...

25 фев
Човешка гранулоцитна анаплазмоза
Човешка гранулоцитна анаплазмоза

Баймакова М, Попов ГТ. Човешка гранулоцитна анаплазмоза. МД България, 2020, № 1, 103-109.   Научн...

18 фев
Fever of Unknown Origin (FUO): Towards Uniform Definitions and Classification System
Fever of Unknown Origin (FUO): Towards Uniform Definitions and Classification System

Bosilkovski M, Baymakova M, Dimzova M. Fever of Unknown Origin (FUO): towards uniform definitions...

11 фев
Епидемичен паротит
Епидемичен паротит

Епидемичен паротит Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио Благо...

4 фев
West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Situation in Bulgaria
West Nile Virus Infection with Neurological Disorders: A Case Report and a Brief Review of the Si...

Baymakova M, Christova I, Panayotova E, Trifonova I, Chobanov A, Daskalov I, Popov GT, Plochev K....

2019
Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика
Ротавирусни гастроентерити: епидемиология, клиника, терапия и профилактика

Baymakova M, Popov G, Andonova R, Plochev K. Rotavirus gastroenteritis: epidemiology, clinical ma...

2019
Туларемията е сериозно инфекциозно заболяване ...
Туларемията е сериозно инфекциозно заболяване ...

Туларемията е сериозно инфекциозно заболяване ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р М...

2019
Научни форуми 2020
Научни форуми 2020

НАУЧНИ ФОРУМИ 2020   19th International Congress on Infectious Diseases (19th ICID), 20-23 Febru...

2019
Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анализ
Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анализ

Попов Г, Баймакова М, Маринова Д, Гоцева А. Лаймска невроборелиоза - клинико-епидемиологичен анал...

2019
Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай
Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай

Попов Г, Маринова Д, Баймакова М. Инфекция с Measles morbillivirus при възрастни: клиничен случай...

2019
Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,6)-D-Glucan
Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,6)-D-Glucan

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Oстри респираторни инфекции и приложение на β-(1,3/1,...

2019
Prevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Yambol District, Bulgaria
Prevalence of Hepatitis E Virus Infection in Pigs from Yambol District, Bulgaria

Tsachev I, Baymakova M, Pepovich R, Marutsov P, Dimitrov KK, Gospodinova K. Prevalence of hepatit...

2019
Семейство Anaplasmataceae: анализ на настоящата ситуация
Семейство Anaplasmataceae: анализ на настоящата ситуация

Баймакова М, Попов ГТ, Цачев И, Плочев К. Семейство Anaplasmataceae: анализ на настоящата ситуаци...

2019
Ротавирусни гастроентерити: кратък обзор на научната литература
Ротавирусни гастроентерити: кратък обзор на научната литература

Баймакова М, Попов Г, Андонова Р, Плочев К. Ротавирусни гастроентерити: кратък обзор на научната ...

2019
Ку-треска (Q fever)
Ку-треска (Q fever)

Ку-треска (Q fever) ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио ...

2019
Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019
Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019

Попов Г, Баймакова М, Гоцева А. Тежки клинични форми на грипна инфекция през сезон 2018/2019. Вое...

2019
Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepranol
Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepranol

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Имунотерапия и приложение на Inosine acedoben dimepra...

2019
Висцерална и кожна лайшманиоза при кучета
Висцерална и кожна лайшманиоза при кучета

Цачев И, Баймакова М. Висцерална и кожна лайшманиоза при кучета. Ветеринарна практика, 2019, № 1,...

2019
Ботулизъм
Ботулизъм

Ботулизъм ... Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Баймакова" Радио Благоевгра...

2019
Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцитарния хориоменингит
Клинико-епидемиологичен анализ на четири случая с невроинфекция, причинена от вируса на лимфоцита...

Пекова Л, Парушева П, Найденов К, Цонева В, Баймакова М, Христова И. Клинико-епидемиологичен анал...

2019
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции
Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфекции

Пекова Л, Николаева-Гломб Л, Баймакова М. Характеристика на съвременните ентеровирусни невроинфек...