За мен

Автобиографичните данни са актуални към 01 ноември 2017
 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Инфо към 01 ноември 2017

 

(I.) ОБРАЗОВАНИЕ

2008: ОКС „Магистър по медицина” и правоспособност "Лекар", Медицински университет-София. 

2013: Медицинска специалност "Инфекциозни болести", МУ-София, база: ВМА-София.

2015: Специализация "Инфекциозни болести", Lausanne University Hospital (CHUV), Switzerland.

2016: ОНС "Доктор" по научна специалност "Инфекциозни болести", тема на дисертационния труд: "Неясно фебрилно състояние".

 

(II.) СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

2012: Курс в Австрия „11th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Гърция „12th ESCMID Summer School”.

2013: Курс в Швейцария „Intracellular Bacteria: From Biology to Clinic”.

2014: Курс в Италия „Infections by Legionella: Surveillance, Prevention and Control”.

2014: Курс в Австрия „Infectious Diseases Seminar”.

2014: Курс във Франция „Acute Infectious Encephalitis: Challenges in Clinical and Biological Diagnosis”.

2016: Курс в Гърция „PREPAREing for (Re-)Emerging Arbovirus Infections in Europe”.

2016: Курс в Италия „Infectious Diseases in Pregnant Women, Fetuses and Newborns”.

 

(III.) ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

2009-2013: Специализант по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към Военномедицинска академия-София. 

2013-2015: Клиничен ординатор по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-2017: Асистент по "Инфекциозни болести" в Клиника по инфекциозни болести към ВМА-София. 

2015-до момента: Преподавател по "Инфекциозни болести" на студенти от специалностите "Медицина" и "Медицинска сестра" към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

2017-до момента: Главен асистент по "Инфекциозни болести" в Първа клиника по инфекциозни болести към ВМА-София.

 

(IV.) НАГРАДИ

2013-2016: Печелила 7 (седем) пъти ESCMID Attendance Grant за участие в курсове организирани от European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) и 2 (два) пъти FEMS Meeting Attendance Grant за участие в международни конференции. 

2013: Стипендиант по програмата на Български лекарски съюз (БЛС) за подпомагане на докторанти и специализанти за 2014г. 

2015: Избрана за Млад медик на 2015г., конкурс организиран от Министерство на здравеопазването, Български лекарски съюз, в-к Стандарт, Дарик радио и в-к Доктор. 

2017: Избрана за Млад медик на 2017г. (1-во място в категория "Лекар с придобита специалност"), конкурс организиран от Български лекарски съюз и в-к Стандарт.

2017: Избрана за Дигитално активен лекар на 2017г., награда от CredoWeb и Български лекарски съюз.

 

(V.) МОНОГРАФИЯ

Самостоятелен автор: д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Заглавие: Неясно фебрилно състояние или температура с неизвестен произход

Рецензенти: проф. д-р Камен Плочев, д.м.н. (Специалист "Инфекциозни болести"), проф. д-р Ива Христова, д.м.н. (Специалист "Микробиология и вирусология"), проф. д-р Ирена Костадинова, д.м.н. (Специалист "Нуклеарна медицина") и доц. д-р Милена Карчева, д.м. (Специалист "Епидемиология на инфекциозните болести")

Издател: Военномедицинска академия (ВМА)

Град на издаване: София

Година на издаване: 2016

Издание: Първо

Брой страници: 327

Формат на монографията: А4 (210х297)

Корици: Меки

ISBN: 978-619-7196-20-7

Монографията е достъпна за читателите и потребителите на:

  • Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий" - София;
  • Централна медицинска библиотека към Медицински университет - София;
  • Библиотеката на Военномедицинска академия - София;
  • Библиотеката на Медицински университет - Пловдив;
  • Библиотеката на Медицински университет - Варна;
  • Библиотеката на Медицински университет - Плевен;
  • Библиотеката на Тракийски университет - Стара Загора;

 

(VI.) НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Д-р Баймакова е Рецензент на научни статии за международни научни списания с Импакт Фактор („European Journal of Gastroenterology & Hepatology”, "Clinical Rheumatology", „Hepatitis Monthly” и „Annals of Saudi Medicine”). 

Д-р Баймакова има публикувани над 60 пълнотекстови реални научни публикации в български и чуждестранни научни списания.

Д-р Баймакова е изнесла над 30 научни съобщения (орални презентации и постери) на конференции и конгреси в България и чужбина. 

 

(VII.) ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Д-р Баймакова е активен член в следните организации: European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID), International Society for Infectious Diseases (ISID), European Study Group on Chlamydiales, Coxiella, Anaplasma, Rickettsia and other Intracellular Bacteria (ESCCAR), Български лекари за европейски стандарт на специализация (БЛЕСС), Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ) и Български лекарски съюз (БЛС).

 

 

ПОЛЕЗНА  ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  ВСИЧКИ

(I.) НАУЧНИ  ДРУЖЕСТВА:

# European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

https://www.escmid.org

# International Society for Infectious Diseases (ISID)

http://www.isid.org

# Infectious Diseases Society of America (IDSA)

http://www.idsociety.org/Index.aspx

# British Infection Association (BIA)

http://www.britishinfection.org

# Swiss Society for Infectious Diseases (SSI)

http://www.sginf.ch

# Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (RSTMH)

https://rstmh.org

# European Association for the Study of the Liver (EASL)

http://www.easl.eu

# United European Gastroenterology (UEG)

https://www.ueg.eu/home/

# European Federation of Internal Medicine (EFIM)

http://www.efim.org

# Federation of European Microbiological Societies (FEMS)

http://www.fems-microbiology.org

# European Society for Virology

http://www.eusv.eu

# Healthcare Infection Society (HIS)

http://www.his.org.uk

# European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID)

http://www.espid.org

# European AIDS Clinical Society (EACS)

http://www.eacsociety.org

# International AIDS Society (IAS)

http://www.iasociety.org

# HIV Medicine Association (HIVMA)

http://www.hivma.org/Home.aspx

# British HIV Association (BHIVA)

http://www.bhiva.org

# British Association for Sexual Health and HIV

http://www.bashh.org

# Canadian AIDS Society

http://www.cdnaids.ca/welcome

# International Society of Travel Medicine (ISTM)

http://www.istm.org

# International Society of Vaccines (ISV)

http://www.isv-online.org

# International Society of DNA Vaccines

http://www.isdv.org

# International Papillomavirus Society

http://www.ipvsoc.org

# International Lyme and Associated Diseases Society (ILADS)

http://www.ilads.org

# Society for Epidemiologic Research (SER)

https://epiresearch.org

# International Epidemiological Association (IEA)

http://ieaweb.org

# Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)

http://www.shea-online.org

# American Epidemiological Society (AES)

http://americanepidemiologicalsociety.org

# World Federation of Parasitologists (WFP)

http://www.wfpnet.org/tab_home.php

# European Federation of Parasitologists (EFP)

http://www.eurofedpar.eu

# American Society for Parasitologists

http://amsocparasit.org

# British Society for Parasitology

https://www.bsp.uk.net/home/

# Australian Society for Parasitology

http://parasite.org.au

# Scandinavian-Baltic Society for Parasitology

http://sbsp.eu

# Korean Society for Parasitology and Tropical Medicine

http://www.parasitol.or.kr/eng/

# Danish Society for Parasitology

http://www.parasitology.dk/web/index.php

# Belgian Society for Parasitology and Protistology

http://www.bspp.be

# German Society for Infectious Diseases

http://www.dgi-net.de

# Austrian Society for Hygiene, Microbiology and Preventive Medicine

http://oeghmp.at/pages/home.php

# Italian Society of Infectious and Tropical Diseases (SIMIT)

http://www.simit.org/IT/index.xhtml

# Japanese Association for Infectious Diseases

http://www.kansensho.or.jp/english/index.html

# Mediterranean Society of Chemotherapy and Infection (Med Soc Chem I)

http://www.medsocchemi.org/index.php/en/

# Black Sea Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (BSCMID)

http://www.bscmid.org/en/index.htm

# Balkan Medical Union

http://www.umbalk.org/index_en.html

# Българско дружество по инфекциозни болести (БДИБ)

http://bsid-bg.org

# Българска асоциация на микробиолозите (БАМ)

http://www.bam-bg.net/index.php?file=index.htm

# Българско паразитологично дружество

http://bsparasitology.org

# Българска педиатрична асоциация (БПА)

http://pediatria-bg.eu

# Българско дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография

http://www.bsg.bg

# Българско дружество по белодробни болести

http://brsnet.bg

# Дружество на кардиолозите в България

http://www.cardiobg.com

# Българско дружество по неврология

http://www.nevrologiabg.com

# Съюз на учените в България (СУБ)

http://usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

 

(II.) НАУЧНИ  ОРГАНИЗАЦИИ:

> Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

http://www.cdc.gov

> European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx

> World Health Organization (WHO)

http://www.who.int/en/

> European Union of Medical Specialists (UEMS)

http://www.uems.eu

> Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria

http://www.theglobalfund.org/en/

> International Vaccine Institute

http://www.ivi.org/web/www/home

> Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

http://www.ncipd.org/index.php?lang=bg

> Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН

http://www.microbio.bas.bg/IMB%20web%20page/microb...

> Катедра по медицинска микробиология, МУ-София

http://medfac.mu-sofia.com/kmm/

 

(III.) НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  С  ОТВОРЕН  ДОСТЪП:

(1) PLоS Medicine

http://journals.plos.org/plosmedicine/

(2) BMC Medicine

http://bmcmedicine.biomedcentral.com

(3) Emerging Infectious Diseases

http://wwwnc.cdc.gov/eid/

(4) Medicine (Baltimore)

http://journals.lww.com/md-journal/Pages/default.a...

(5) Eurosurveillance

http://www.eurosurveillance.org

(6) BMC Infectious Diseases

http://bmcinfectdis.biomedcentral.com

(7) International Journal of Infectious Diseases

http://www.ijidonline.com

(8) Brazilian Journal of Infectious Diseases

http://www.bjid.org.br

(9) Japanese Journal of Infectious Diseases

http://www.nih.go.jp/niid/en/jjid.html

(10) Internal Medicine

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/internalmedici...

(11) Emerging Microbes and Infections

http://www.nature.com/emi/index.html

(12) Parasite

http://www.parasite-journal.org

(13) Journal of Microbiology and Infectious Diseases

http://www.jmidonline.org

(14) Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology

http://www.hindawi.com/journals/cjidmm/

(15) Infectious Diseases of Poverty

https://idpjournal.biomedcentral.com

(16) Parasites & Vectors

http://parasitesandvectors.biomedcentral.com

(17) Case Reports in Infectious Diseases

http://www.hindawi.com/journals/criid/

(18) Malaria Research and Treatment

http://www.hindawi.com/journals/mrt/

(19) Journal of Global Infectious Diseases

http://www.jgid.org

(20) Open Forum Infectious Diseases

http://ofid.oxfordjournals.org

(21) Frontiers in Cellular and Infection Microbiology

http://journal.frontiersin.org/journal/cellular-an...

(22) Viruses

http://www.mdpi.com/journal/viruses

(23) Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials

http://ann-clinmicrob.biomedcentral.com

(24) Virology Journal

http://virologyj.biomedcentral.com

(25) BMC Microbiology

http://bmcmicrobiol.biomedcentral.com

(26) Brazilian Journal of Microbiology

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&...

(27) Vojnosanitetski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-...

(28) Serbian Archives of Medicine

http://www.srp-arh.rs

(29) Medicinski Pregled

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-...

(30) Serbian Journal of Experimental and Clinical Research

http://medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr/

(31) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases

http://www.jgld.ro/wp/

(32) Romanian Journal of Internal Medicine

http://www.intmed.ro

(33) Human and Veterinary Medicine

http://www.hvm.bioflux.com.ro

(34) Turkish Journal of Medical Sciences

http://journals.tubitak.gov.tr/medical/index.htm;j...

(35) Balkan Medical Journal

http://balkanmedicaljournal.org/eng/Anasayfa

(36) Journal of Clinical and Analytical Medicine (JCAM)

http://www.jcam.com.tr/en/index.php

(37) Croatian Medical Journal

http://www.cmj.hr

(38) Acta Clinica Croatica

http://hrcak.srce.hr/acta-clinica-croatica?lang=en

(39) Annals of Gastroenterology

http://www.annalsgastro.gr/index.php/annalsgastro

(40) Archives of Hellenic Medicine

http://www.mednet.gr/archives/index-en.html

(41) Folia Medica

http://www.degruyter.com/view/j/folmed.2015.57.iss...

(42) Acta Medica Bulgarica

http://www.degruyter.com/view/j/amb.2015.42.issue-...

(43) Sao Paulo Medical Journal

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&...

(44) Puerto Rico Health Sciences Journal

http://prhsj.rcm.upr.edu

(45) Colombia Medica

http://colombiamedica.univalle.edu.co

(46) Hong Kong Medical Journal

http://www.hkmj.org

(47) Journal of Vector Borne Diseases

http://www.nimr.org.in/jvbd.html

(48) Journal of Nippon Medical School

http://www.nms.ac.jp/jnms/jnms.html

(49) Journal of Preventive Medicine and Public Health

http://jpmph.org

(50) PLoS Neglected Tropical Diseases

http://journals.plos.org/plosntds/

 

(IV.) GUIDELINES:

<> IDSA Practice Guidelines

http://www.idsociety.org/IDSA_Practice_Guidelines/

<> ESCMID Medical Guidelines

https://www.escmid.org/escmid_publications/medical...

<> BIA Published Guidelines

http://www.britishinfection.org/guidelines-resourc...

<> EASL Clinical Practice Guidelines

http://www.easl.eu/research/our-contributions/clin...

<> HIS Guidelines

http://www.his.org.uk/resources-guidelines/his-gui...

<> EACS Guidelines

http://www.eacsociety.org/guidelines/eacs-guidelin...

<> HIVMA Guidelines

http://www.hivma.org/HIV_Guidelines/

<> BHIVA Current Guidelines

http://www.bhiva.org/guidelines.aspx

<> UEG Guidelines

https://www.ueg.eu/education/library/#stq=guidelin...

<> SSI Guidelines

http://www.sginf.ch/guidelines/guidelines.html

 

 

 

 

 

 

 

 

12:03
Лидер на мнение в CredoWeb
Лидер на мнение в CredoWeb

През годината CredoWeb номинира 15 лекари с отличието "Лидер на мнение"....

Прочетете още
10 окт
Морбили (Measles)
Морбили (Measles)

Морбили (Measles) Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдален...

Прочетете още

Публикации

Лидер на мнение в CredoWeb
Лидер на мнение в CredoWeb
Публикация
Морбили (Measles)
Морбили (Measles)
Публикация
20 сеп
12 сеп
Ентеровирусни инфекции: клиника и диагностични особености
Ентеровирусни инфекции: клиника и диагностични особености

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Ентеровирусни инфекции: клин...

Прочетете още
6 сеп
Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение
Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение

Марсилска треска: симптоми, диагностика, лечение Здравна рубрика "Инфек...

Прочетете още
8 авг
Западнонилска треска (West Nile fever)
Западнонилска треска (West Nile fever)

Западнонилска треска (West Nile fever) Здравна рубрика "Инфекциозен нав...

Прочетете още
31 юли
17 юли
Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и лечението
Туберкулозен менингит - съвременен подход в диагностиката и ле...

Попов Г, Рамшев К, Плочев К, Диков И, Баймакова М, Попал Ш. Туберкулозен...

Прочетете още
7 юли
Хепатит А вирусна инфекция
Хепатит А вирусна инфекция

Хепатит А вирусна инфекция Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-...

Прочетете още
27 юни
Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните заболявания на нервната система
Нашият опит в диагностиката и лечението на възпалителните забо...

Плочев К, Рамшев К, Диков И, Попов Г, Баймакова М, др. Нашият опит в диа...

Прочетете още
20 юни
Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожата и подкожната тъкан
Нашият опит в диагностиката и лечението на инфекциите на кожат...

Попов Г, Баймакова М, Николов В, Лозанов Х, Диков И, Плочев К. Нашият оп...

Прочетете още
14 юни
Днес е World Blood Donor Day (14 June 2018)
Днес е World Blood Donor Day (14 June 2018)

World Blood Donor Day (14 June 2018) Be there for someone else - Give ...

Прочетете още
13 юни
Салмонелоза
Салмонелоза

Салмонелоза Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдалена Бай...

Прочетете още
5 юни
31 май
Днес е World No Tobacco Day (31 May 2018)
Днес е World No Tobacco Day (31 May 2018)

World No Tobacco Day (31 May 2018) More on World No Tobacco Day   Th...

Прочетете още
24 май
West Nile virus infection in a Bulgarian man: a case report
West Nile virus infection in a Bulgarian man: a case report

Baymakova M, Panayotova E, Christova I, Dakova S, Mihaylova-Garnizova R,...

Прочетете още
15 май
Vector-borne Infections in Horses from Southwestern Bulgaria: a Preliminary Report
Vector-borne Infections in Horses from Southwestern Bulgaria: ...

Tsachev I, Pantchev N, Baymakova M, Marutsov P, Gospodinova K. Anaplasma...

Прочетете още
8 май
Лаймска борелиоза
Лаймска борелиоза

Лаймска борелиоза Здравна рубрика "Инфекциозен навигатор с д-р Магдале...

Прочетете още
1 май
Инфекциите като причина за неясно фебрилно състояние
Инфекциите като причина за неясно фебрилно състояние

Баймакова М, Плочев К, Попов Г, Михайлова-Гарнизова Р, Ковальова В, Попа...

Прочетете още
25 апр
Днес е World Malaria Day (25 April 2018)
Днес е World Malaria Day (25 April 2018)

World Malaria Day (25 April 2018) Key facts   (1.) Malaria is a life...

Прочетете още
24 апр
Днес започва World Immunization Week (24-30 April 2018)
Днес започва World Immunization Week (24-30 April 2018)

World Immunization Week (24-30 April 2018) Key facts   (1.) Immuniza...

Прочетете още
17 апр
Имунотерапия при инфекциозни заболявания
Имунотерапия при инфекциозни заболявания

Андонова Р, Попов Г, Баймакова М, Плочев К. Имунотерапия при инфекциозни...

Прочетете още
10 апр
Неясно фебрилно състояние: първо ретроспективно проучване за България
Неясно фебрилно състояние: първо ретроспективно проучване за Б...

Баймакова М, Диков И, Плочев К, Кундурджиев Т, Попов Г, Михайлова-Гарниз...

Прочетете още
7 апр
Днес е World Health Day
Днес е World Health Day

WHO at 70: working for better health for everyone, everywhere   On 7 A...

Прочетете още
4 апр
Класическо неясно фебрилно състояние при възрастни
Класическо неясно фебрилно състояние при възрастни

Баймакова М. Класическо неясно фебрилно състояние при възрастни. МедикАр...

Прочетете още
30 мар
Здравен Компас
Здравен Компас

Здравен Компас Радио Благоевград, 27 март 2018, 10:00-11:00 Интервю с ...

Прочетете още
24 мар
Днес е World TB Day
Днес е World TB Day

Tuberculosis: Key facts   (1.) Tuberculosis (TB) is one of the top 10 ...

Прочетете още
20 мар
Противостафилококов човешки имуноглобулин: приложение и практика
Противостафилококов човешки имуноглобулин: приложение и практика

Баймакова М, Денинска М, Попов Г, Плочев К. Противостафилококов човешки ...

Прочетете още
25 яну
Anthropometric Nutritional Status of 11-14 year old Pupils of Sofia Municipality
Anthropometric Nutritional Status of 11-14 year old Pupils of ...

Zaekov N, Bogdanov G, Baymakova M, Zaharinova M. Anthropometric nutritio...

Прочетете още
10 яну
Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two Bulgarian Regions, 2014-2015
Clinical Characteristics of Ulceroglandular Tularemia in Two B...

Pekova L, Baymakova M, Parousheva P, Fartunova M, Dimitrov N, Tomova I. ...

Прочетете още