За мен

Доц. Д-р Николай Ватев е лекар специалист епидемиология. Работи в МУ- гр.Пловдив

.