За мен

Д-р Велковски е лекар анестезиология и интензивно лечение. Работи в MSD.

.

Опит

1111, София, България,