За мен

Д-р Велковски е лекар анестезиология и интензивно лечение. Работи в MSD.

.

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb