За мен

Д-р Олиана Бойкинова е лекар Инфекциозни болести

Д-р Бойкинова  завършва МУ- гр.Пловдив. Притежава над 30г стаж по специалността си. Научни интереси  в областта на инфектологията.