За мен

Специалност – нервни болести

  • Специалност – нервни болести 
  • Година на придобита специалност – 2012 г.