За мен

Специалност по физиотерапия, курортология и рехабилитация – 2011 г.

  • Специалност – нервни болести 
  • Година на придобита специалност – 1990 г. 
  • Специалност по физиотерапия, курортология и рехабилитация – 2011 г.