За мен

Стамен Николов е рехабилитатор. Има специализация по ортопедична кинезитерапия към НСА.

Завършва рехабилитация в Медицински колеж - Пловдив и кинезитерапия в НСА - София.