За мен

Стамен Николов е рехабилитатор. Има специализация по ортопедична кинезитерапия към НСА.

Завършва рехабилитация в Медицински колеж - Пловдив и кинезитерапия в НСА - София.

Опит

Кинезитерапевт
4180, Хисаря, България, ул. Илин Паунов 1