За мен

Д-р Тодоров е специалист по инфекциозни болести и асистент към Катедра инфекциозни болести, паразитология и дерматовенерология при МУ - Варна.

.

д-р Илиян Тодоров Тодоров създаде публикация
2018
Human metapneumovirus
Human metapneumovirus

Пълният текст е в прикаченият файл по - долу!

Публикации

Human metapneumovirus
Human metapneumovirus
Публикация