За мен

Д-р Пишмишева е лекар специалист Инфекциозни болести. Началник Отделение Инфекциозни болести при МБАЛ гр. Пазарджик

Завършва ВМИ-Пловдив през 1989 г. Работи като участъков терапевт до 1992 г., а след това в Инфекциозно отделение последователно като ординатор и старши лекар. От 1997 г. е с призната специалност инфекциозни болести. Зачислена за втора специалност-паразитология.
Интересите и са в областта на кърлежово-векторни заболявания и хеморагични трески.
Съавтор на сборника „Съвременно състояние на рикетсиозите в света и в България”.
Автор на статии и материали в български и международни форуми.

Опит

4400, Пазарджик, България, ул. Болнична 15
359887416560
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител