За мен

Д-р Събчева е лекар специалист Инфекциозни болести и допълнителна специалност Здравен мениджмънт

.