За мен

Д-р Събчева е лекар специалист Инфекциозни болести и допълнителна специалност Здравен мениджмънт

.

Опит

3400, Монтана, България, ул. Сирма войвода 2
359888395823
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 15:00

Вторник

07:30 - 15:00

Сряда

07:30 - 15:00

Четвъртък

07:30 - 15:00

Петък

07:30 - 15:00

Работи с осигурител
3400, Монтана, България, ул. Цар Борис 3 номер 11
359888395823
Дни за консултация

Понеделник

15:30 - 18:00

Вторник

15:30 - 18:00

Сряда

15:30 - 18:00

Четвъртък

15:30 - 18:00

Петък

15:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Инфекциозни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Инфекциозни болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb