За мен

Роден на 19 май 1954 г. в гр. Тетевен- Завършва медицина през 1980г. във ВМИ-Плевен. Началник на Клиника по ортопедия и травматология в "МБАЛ Св.Панталеймон-Плевен".

След завършване и придобиване на специалност работи в Клиника по ортопедия и травматология от 1981г. последователно като клиничен ординатор, асистент, главен асистент и доцент. Ученик и сътрудник на основателя на клиниката проф. Марин Ганчев, на световноизвестния гръбначен хирург проф. Жан Дюбосе -Париж, който е създател на съвременната концепция за полисегментната стабилизираща хирургия на гръбнака в света. Специализирал дългосрочно във Франция-Детска болница "Сен Венсан дю Пол", Парижкия университет "Рене Декарт", Центъра "Масю" в Лион, Института "Кало" в областта на детската ортопедия, гръбначната хирургия при деца и възрастни, хирургия на тазобедрена и колянна става, Клиника "Пастьор" в Льо Ман -обща травматология, в Университетската болница "Шолцапе" в Австрия, при автора на методиката за сонография на тазобедрената става на кърмачета проф. Райнхард Граф, при проф. Фарси в Колумбийския университет в Ню Йорк- комбинирани хирургични достъпи до гръбначния стълб, миниинвазивна хирургия на дисковите хернии в Цюрих, Швейцария. 

Защитава докторска дисертация с приноси в хирургичната реконструкция на тазобедрена става при възрастни, която е разработвал в България и Института по приложни технически науки в Лион, Франция. 

В България въвежда съвременни операции: едновременните предни и задни достъпи до гръбначния стълб при сложни реконструкции в триизмерното пространство, извършва за първи път у нас и утвърждава в клиничната практика предните стабилизации на гръбнака в гръдната и коремна област със съвременни импланти, както и метална фиксация на травматична увреда на dens axis с висок субмандибуларен достъп. Въвежда в българската хирургична практика редица модерни методи за стабилизация на горния шиен отдел при травми и деструкции, вкл. сложна транс-педикуларна фиксация на втори шиен прешлен като животоспасяваща манипулация и етапно оперативно лечение на вродените полупрешлени в детска възраст. 

През 197 г.е член на екипа, който въвежда и налага в България ултразуково изследване на тазобедрените стави на новородените, станало задължително пред последните години. Бил е личен стипендиант и гост на почетния президент на Международната организация по гръбначна хирургия GICD Ив Котрел през 1995 г. 

Професионалните интереси и ежедневната му практика са: миниинвазивно хирургично лечение на дисковите хернии, сколиозите при деца и възрастни, протезирането на тазобедрените и коленните стави, детска ортопедия, тазова хирургия и хирургия на ръка. 

Бил е гост-лектор на Академия "Пелоритана" в Италия. Бил е вицепрезидент и президент на Българската асоциация по гръбначна хирургия. Организирал е първите сървеменни интердисциплинарни симпозиуми по проблемите на гръбначната хирургия у нас. Подготвял е специализанти по ортопедия и травматология, които сега са утвърдени лекари. 

Опит

5800, Плевен, България, ул. Трите бора 24
35964872020
Платен прием
Работи с осигурител
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /пета част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ Т...

Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /четвърта част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ Т...

Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

Публикации

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /пета част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТ...
Публикация
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /четвърта част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТ...
Публикация
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /трета част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ Т...

Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ /втора част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ Т...

Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ  И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ТЕХНИКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ
/първа част/
САГИТАЛНИЯТ БАЛАНС В ТОРАКОЛУМБАЛНИЯ И ЛУМБАЛНИЯТ ОТДЕЛИ – ПРОБЛЕМИ, КРИТЕРИИ И ИНТРАОПЕРАТИВНИ ...

  Темата е разработена от В. Росманов, И. Пълев ,М. Сингх, В.Вътов, К. Краевски.

Концепция за мултиспиралната структура на човешкото тяло и гръбначния стълб 
/Презентация/
Концепция за мултиспиралната структура на човешкото тяло и гръбначния стълб /Презентация/

Всички материални тела, разположени на земната повърхност, си приличат по това, че са подчинени н...