За мен

​Година на придобита специалност – 1997 г.

  • Година на придобита специалност – 1997 г. 
  • Специалност – Нервни болести, анестезиология и интензивно лечение

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием