За мен

Професор в университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД Национален консултант по инфекциозни болести .

Проф. д-р Татяна Червенякова е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Ив. Киров”. Тя е преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина на Медицинския университет в София. Завършила е през 1978 г. , има аспирантура в Института по вирусология, Москва. Специализирала е детски и инфекциозни болести, гастроентерология, етиология и диагностика на вирусните хепатити, имунодиагностика на урогенитални и белодробни инфекции, абдоминална ехография.

Председател на "Българското дружество по инфекциозни болести" от 2002 г.

Национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г.

Член на СНСДВЕИБП от 2004 г.