За мен

Професор в университетската катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина. Началник КИПТБ, СБАЛИПБ "Проф. Ив.Киров" ЕАД Национален консултант по инфекциозни болести .

Проф. д-р Татяна Червенякова е изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести “Проф. Ив. Киров”. Тя е преподавател в Катедрата по инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина на Медицинския университет в София. Завършила е през 1978 г. , има аспирантура в Института по вирусология, Москва. Специализирала е детски и инфекциозни болести, гастроентерология, етиология и диагностика на вирусните хепатити, имунодиагностика на урогенитални и белодробни инфекции, абдоминална ехография.

Председател на "Българското дружество по инфекциозни болести" от 2002 г.

Национален консултант по инфекциозни болести от 2003 г.

Член на СНСДВЕИБП от 2004 г.

Опит

1000, София, България, София, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 17
359878540605
Платен прием
Работи с осигурител