За мен

Завеждащ лекар микробиологична лаборатория в МЦ Репробиомед

Образование

Завършва висшето си образование в Медицински Университет – гр. София със специализация към катедра по микробиология.

Професионален опит

- Лекар в клинична лаборатория, СБДПЛР – Бухово (1998-2003 г.);

- Лекар в микробиологична лаборатория, МДЛ – Цибалаб (2003-2008 г.);

- Лекар микробиолог, ръководител на микробиологична лаборатория в МЦ "РепроБиоМед (от 2008 г. до настоящия момент).

От 2013 г. е Асистент към катедра Микробиология, Медицински Университет, гр. София.

Продължителна професионална квалификация

 1. Курс за следдипломна квалификация „Микробиология – част I. Медицински Университет – гр. София, 2003 г.
 2. Курс за следдипломно образование, „Новости в диагностиката на системните микози и определяне на антимикробна активност на антимикотици”, НЦЗПБ, гр. София, в сътрудничество с “BIO-RAD”- Франция, 2003 г.
 3. Курс за следдипломна квалификация „ Микробиология – част II. Специална микробиология” - Медицински Университет – гр. София, 2004 г.
 4. Курс за следдипломно образование „Съвременна микробиологична диагностика на инфекции, причинени от Саллмонели, Шигели и Е.коли”, НЦЗПБ, гр. София, 2004 г.
 5. “II Конгрес на Българската Асоциация на Микробиолозите, посветен на инфекции на пикочо-половата система” – гр. Пловдив, 2004 г.
 6. Курс за следдипломно образование „Микробиологична диагностика на дифтерия и медицински значими коки”, НЦЗПБ, гр. София, 2004 г.
 7. Курс за следдипломна квалификация „Приложение на съвременните молекулярно-генетични методи в микробиологияната диагностика и епидемиология, НЦЗПБ, гр. София, 2004 г.
 8. Курс за следдипломно образование „Микробиологична диагностика на микозите”, НЦЗПБ, гр. София, 2004 г.
 9. Курс за следдипломно образование „Клинична микробиология и антимикробна химиотерапия”, НЦЗПБ, гр. София, 2004 г.
 10. „Регионална антибиотична политика” – Конференция на Българското Дружество по Медицинска Микробиология, 2005 г.
 11. „Инфекции при пациенти с имунен дефицит” – Конференция на Българската Асоциация на Микробиолозите, гр. Пловдив, 2005 г.
 12. „Съвременни автоматизирани системи на БиоМерийо – нов етап в качеството на лабораторните изследвания” – Симпозиум, Интер Бизнес ’91 ООД гр. София, 2005 г.
 13. “Съвременна етиологична диагностика и етиотропна терапия на инфекциите при имунокомпрометирани пациенти” – лекционен и практически курс, НЦЗПБ, гр. София, 2005 г.
 14. „15 Асамблея на ИМАБ” – Конференция, 2005 г.
 15. Индивидуално обучение за следдипломна квалификация „Епидемиология” – Медицински Университет – гр. София, 2005 г.
 16. Индивидуално обучение за следдипломна квалификация „Инфекциозни болести” – Медицински Университет – гр. София, 2005 г.
 17. Индивидуално обучение за следдипломна квалификация „Паразитология” – Медицински Университет – гр. София, 2005 г.
 18. Клинични изпитвания – курс, МУ – гр. Варна, 2005 г.
 19. IV Национален Конгрес по Клинична Микробиология на БАМ, гр. Пловдив, 2006 г.
 20. Индивидуално обучение за следдипломна квалификация „Микробиология”, Медицински Университет, гр. София, 2006 г.
 21. „Микробиологична диагностика на особено опасни бактериални инфекции”, тематичен курс, НЦЗПБ, гр. София, 2006 г.
 22. „Медицински лаборатории – специфични изисквания относно качеството и компетентността. Система за управление на качествотов съответствие с БДС EN ISO 15189:2006. Изисквания на органа по акредитация ИА „БСА” – курс към сдружение „Булллабконтрол” – 2007 г.
 23. “ V Национален Конгрес по Клинична Микробиология и Инфектология на Българската Асоциация на Микробиолозите (БАМ) – гр. Пловдив, 2007 г.
 24. „Контрол на ВБИ. Насоки на антибиотичната терапия в доболничната помощ. Инфекции с висок епидемичен риск” – лекционен курс, Българска Асоциация на Микробиолозите, гр. Пловдив, 2007 г.
 25. „Съвременна стратегия на антимикробна терапия на инфекциозните болести – химио и имунотерапия” – Медицински Университет – гр. София, 2007 г.
 26. „Въвременни аспекти на клиничната микробиология” - Медицински Университет – гр. София, 2007 г.
 27. „Вирусология” – индивидиуално обучение за следдипломна квалификация, НЦЗПБ, гр. София, 2007 г.
 28. “X Национален Конгрес по Стерилитет, Контрацепция, Хормонозаместителна Терапия и Гинекологична Ендоскопия с Международно Участие”, Мелия Сол, Несебър, 2009 г.
 29. „Лабораторни аспекти на ин-витро оплождането” – Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология, гр. София, 2010 г.

Членства в научни и професионални организации:

- Български лекарски съюз (БЛС)

- Българска Асоциация по Микробиология (БАМ) 

Опит

1000, София, България, ул. Бойчо Огнянов 28
Платен прием