За мен

Д-р Валентина Цанева е специалист по Инфекциозни болести и епидемиология.Преподавател по Инфекциозни болести в ТУ МФ Стара Загора.

Д-р Валентина Цанева е  преминала едногодишна специализация в Центъра за Контрол на Заразните болести в Атланта САЩ. 

Участва в международни проекти в областа на инфекциозните болести и епидемиологията.