За мен

Д-р Добрева извършва ехографии и кардиограми.

Дипломиран специалист по вътрешни болести в МУ-Варна през 2008г. и по нефрология през 2013г.

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи с осигурител