За мен

Д-р Игнатова извършва ехография на коремните органи.

Завършва медицина в МУ-Пловдив през 1998г.

Дипломиран специалист по вътрешни болести през 2008г. и по нефрология през 2013г.

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи с осигурител