За мен

Отделение по Медицинска Онкология „Специализирана Болница за Активно Лечение на Онкологични Заболявания – София област“ ЕООД (СБАЛОЗ – София област) бул. „Столетов“ № 67 гр. София 1233 България

Степен/Диплома Дата (ГГГГ) Институция, град/държава

Специалист по социална медицина и здравен мениджмънт

Специалист по онкология

Специалист по вътрешни болести

Магистър по медицина

2006 г.

2001 г.

1998 г.

1987 г.

Медицински Университет – София, България

Медицински Университет – София, България

Медицински Университет – София, България

Медицински Университет – София, България

Допълнителни квалификационни курсове: образна диагностика; здравен мениджмънт; онкология; химиотерапия; хематология; кардиология и електрокардиография; вътрешни болести; ОБЗ; др.

Пълната ми автобиография може да видите в прикачения файл:

Опит

1000, София, България, бул. Столетов 67
Платен прием
Работи с осигурител